ສປ ຈີນ ເປັນຕະຫຼາດຫຼັກ

0
186

ທ່ານ ບຸດສະກອນ ອິນທະລັງສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ, ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ກຳນົດສອງຍຸດທະສາດໃນການຜະລິດກະສິກໍາຄື:ຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານພາຍໃນ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ.ໃນນັ້ນຕະຫຼາດສົ່ງອອກຫຼັກແມ່ນຕະຫຼາດສປ ຈີນ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ສ້າງອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທໍາ.

May be an image of 1 person, collard greens and grass

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ກ່າວວ່າ: ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ຈັດສັນດິນກະສິກໍາສະເພາະໃນການຜະລິດເພື່ອຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານພາຍໃນ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ທົດແທນການນໍາເຂົ້າບາງພືດຜັກທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຜະລິດຕອບສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນໄດ້ ປະກອບມີພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ໃຫ້ໝາກໂດຍການສົ່ງເສີມຮູບແບບຈຸດສຸມ ເປັນໂຕແບບໃຫ້ບັນດາເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ສົ່ງເສີມຄອບຄົວໃຫ້ຜະລິດໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

May be an image of collard greens

ສະເພາະການຜະລິດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ, ທ່ານ ບຸດສະກອນ ອິນທະລັງສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ປະກອບການ ອີງໃສ່ຕະຫຼາດ, ທ່າແຮງຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີເງື່ອນໄຂການຜະລິດ ເຊິ່ງເລັ່ງໃສ່ພືດທີ່ໄດ້ອະນຸສັນຍາກັບປະເທດປາຍທາງທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ເຊັນລວມມີ ສປ ຈີນ 30 ກວ່າລາຍການ, ໄທ 10 ກວ່າລາຍການ. ສໍາລັບພືດກະສິກໍາສິນຄ້າທີ່ສົ່ງໄປສປ ຈີນມີ 7 ຊະນິດ ທີ່ມີນັກລົງທຶນພາຍໃນແຂວງສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກ ໃນນີ້ປະກອບມີມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ຊາແລະອື່ນໆ. ນອກນີ້, ຍັງມີການລົງທຶນຮູບແບບສໍາປະທານທີ່ດິນ 2+3 ປະຊາຊາຊົນເປັນແຮງງານ ແລະ ທີ່ດິນ, ນັກລົງທຶນຈີນເປັນຕະຫຼາດ, ເຕັກນິກ, ແລະ ລົງທຶນ ມີໝາກຖົ່ວຂຽວ, ຜັກສົດ ໝາກໂມ ແລະອື່ນໆ.

ຂ່າວຈາກ: CMG FM93