ຄວນລ່ຽງອາຫານ 3 ປະເພດ

0
251

ສາວໆຫຼາຍຄົນເປັນຄືກັນບໍ? ເວລາທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນຮູ້ສຶກຢາກກິນອັນນັ້ນອັນນີ້ຫຼາຍໆຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານຫວານ,ຄາວ,ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ…ແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຈະມີອາຫານ 3 ປະເພດທີ່ຫ້າມກິນເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ, ເພາະຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ລາວໂພສຈະມາບອກສາວໆໃຫ້ຮູ້ໄປນຳກັນ.

1. ເຄື່ອງດື່ມປະເພດຄາເຟອິນ ແລະ ແອວກໍຮໍ ໃນຊ່ວງກ່ອນທີ່ຈະມີປະຈຳເດືອນ 2-3 ມື້, ຮ່າງກາຍຈະເມື່ອຍ, ອ່ອນເພຍ, ເຈັບຫົວ, ຫງຸດຫງິດງ່າຍ, ເມື່ອກິນອາຫານປະເພດທີ່ມີຄາເຟອິນ ຫຼື ແອວກໍຮໍ ເຂົ້າໄປຈະຍິ່ງເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ຍິ່ງຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຕົວ, ລວມໄປເຖິງທາດຂອງແອວກໍຮໍ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈແຮງຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເລືອດສູບສີດ, ພາໃຫ້ປະລິມານຂອງປະຈຳເດືອນອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະມີອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນຕາມມາ.

2. ອາຫານໝັກ, ດອງ, ລົດຈັດ ແລະ ອາຫານສຳເລັດຮູບ. ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີປະຈຳເດືອນ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງຫຼາຍຄົນຈະຮູ້ສຶກປັ່ນປ່ວນ, ເຊິ່ງເກີດມາຈາກຮໍໂມນໂພສຕາແກຣນດິນ(Prostaglandin) ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນລຳໄສ້ຫົດຕົວ, ຮູ້ສຶກຄືຈະຖອກທ້ອງ ຫຼື ເຈັບທ້ອງໃນຊ່ວງທີ່ມີປະຈຳເດືອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກິນອາຫານປະເພດໝັກ, ລົດຈັດ ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖອກທ້ອງ, ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ.

3. ອາຫານປະເພດຊີ້ນ, ໄຂມັນ ແລະ ຂອງທອດ ດັ່ງທີ່ກ່າວໄປຂ້າງເທິງນັ້ນວ່າໃນບະຫວ່າງທີ່ມີປະຈຳເດືອນລະບົບຍ່ອຍອາຫານຈະປັ່ນປ່ວນ, ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ກິນອາຫານປະເພດທີ່ມີໃຍອາຫານສູງເຊັ່ນ: ພືດ, ຜັກ, ໄຂ່, ນົມ, ຊີ້ນປາ ເປັນຕົ້ນ. ແລະ ຄວນຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ຍ່ອຍຍາກເຊັ່ນ: ອາຫານປະເພດຊີ້ນ, ໄຂມັນ ແລະ ຂອງທອດ.

ນອກຈາກຈະຫຼີກລ່ຽງອາຫນ 3 ປະເພດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ແນະນຳໃຫ້ສາວໆອອກກຳລັງກາຍເບົາໆປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ, ເນື່ອງຈາກການອອກຳລັງກາຍຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດສານເອັນໂດຣຟິນ (Endorphine) ເປັນສານທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ຫາກມີອາຫານເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນທີ່ຮຸນແຮງຄວນພົບແພດຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ຂໍ້ມູນ: paolohospital