ສັນຍານເຕືອນສ່ຽງເປັນພະຍາດເບົາຫວານ

0
256

ພະຍາດເບົາຫວານເປັນພະຍາດໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນເປັນ, ເຊິ່ງອາດເກີດຈາກອາຫານການກິນໃນແຕ່ລະວັນ ຫຼື ເກີດຈາກກຳມະພັນ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ມື້ນີ້ເຮົາມີ 5 ສັນຍານເຕືອນທີ່ບົ່ງບອກວ່າທ່ານເປັນພະຍາດເບົາຫວານມາກວດເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

1. ມີກິ່ນປາກ: ເກີດຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣຍສະສົມໃນຊ່ອງປາກຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ຖືເປັນໜຶ່ງໃນສັນຍານບອກການເປັນພະຍາດຢ່າງໜຶ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນພະຍາດຕັບ, ໄຊນັສ, ການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານ(ກົດໄຫຼຍ້ອນ), ລວມໄປເຖິງພະຍາດເບົາຫວານເປັນຕົ້ນ.

2. ຮູ້ສຶກຫິວນໍ້າຕະຫຼອດ: ເນື່ອງຈາກກົນໄກຂອງການປັດສະວະຕາມປົກກະຕິຈະມີການດຶງເອົານໍ້າ ແລະ ນຳ້ຕານສ່ວນເກີນອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວມີອາການຫິວນໍ້າຕະຫຼອດ.

3. ມົດຕອມປັດສະວະ ຫຼື ມີອາການປັດສະວະຫຼາຍເທື່ອຜິດປົກກະຕິ: ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຈະດຶງເອົານຳ້ຕານສ່ວນເກີນອອກຈາກຮ່າງກາຍອອກມາທາງປັດສະວະ, ຫາກມີນໍ້າຕານຫຼາຍກໍຈະມີການປັດສະວະຫຼາຍເທື່ອ, ເຊິ່ງກໍລະນີມົດຕອມປັດສະວະກໍມີໂອກາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.

4. ບາດແຜເຊົາຊ້າ: ມັກພົບໄດ້ຈາກຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານມາດົນ, ເກີດຈາກອາການເສັ້ນເລືອດຕີບ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປຫຼໍ່ລ້ຽງໄດ້ພຽງພໍ, ເມື່ອເກີດບາດແຜບໍລິເວນຜິວໜັງຈະເຮັດໃຫ້ໃຊ້ເວລາດົນໃນການສະໝານບາດແຜ,ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

5. ມີອາການຄັນຕາມຕົນຕົວ: ເນື່ອງຈາກເຫື່ອຖືກຂັບອອກມາມີປະລິມານຂອງນໍ້າຕານຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ, ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ງມັກມີອາການຄັນຕາມຕົນຕົວ.

ຂໍ້ມູນ: paolohospital