ຢ່າຫຼົງເຊື່ອການໂຄສະນາຂາຍຜະລິດຕະພັນເກີນຈິງ

0
959

ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ອອກມາແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບຢ່າຫຼົງເຊື່ອ ການໂຄສະນາທາງອອນລາຍ ເພາະວ່າການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດທາງດ້ານເນື້ອໃນໂຄສະນາຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ຊຶ່ງເປັນການໂຄສະນາຫຼອກລວງຜູ້ບໍລິໂພກ.

[metaslider id=”150338″]