9 ສັນຍານບອກພະຍາດຮ້າຍຈາກປະຈໍາເດືອນ ທີ່ຜູ້ຍິງຄວນຮູ້

0
1725

ການເປັນປະຈຳເດືອິນ ມາເປັນປົກກະຕິທຸກເດືອນ ອາດເປັນສັນຍານທີ່ດີສຳລັບ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງທຸກຄົນ ເພາະການມີປະຈຳເດືອນ ເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກເຖິງ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບສືບພັນວ່າປົກກະຕິ ແລະການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍພາຍໃນຂອງເຮົາມີຄວາມສົມດູນລົງໂຕ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນກວ່ານັ້ນ ປະຈຳເດືອນຍັງບົ່ງບອກເຖິງສຸຂະພາບຂອງເຮົາໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍໆ ຈາກ 3 ຢ່າງຄື: ກິ່ນ, ສີ ແລະອາການດັ່ງນີ້

  1. ປະຈຳເດືອນສີເຂັ້ມ, ອອກໜ້ອຍ, ມີອາການເມື່ອຍງ່າຍ ເວລາຕ້ອງອອກແຮງງານຫຼາຍ, ອ່ອນເພຍງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ, ເຈັບຫົວ ອາດບົ່ງບອກວ່າ ເປັນສັນຍານຂອງພະຍາດເລືອດຈາງ
  2. ປະຈຳເດືອນອອກມາເປັນສີຄ້າຍຄືເລືອດໝູ ມີເລືອດອອກພາຍໃນຫຼາຍ ອາດເປັນສັນຍານເຕືອນ ມົດລູກອັກເສບ
  3. ມີກິ່ນຜິດປົກກະຕິ, ຄັນເຈັບແສບ ໃນຊ່ອງຄອດ ຖ້າຫາກມີອາການລົງຂາວນຳ ສະແດງວ່າ ຕົກຂາວຈາກເຊື້ອໄວລັດ, ເຊື້ອແບັກທີເລຍ, ເຊື້ອລາ ໃນຊ່ອງຄອດ ຫຼືຕິດເຊື້ອໃນຊ່ອງຄອດ
  4. ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ບໍ່ປົກກະຕິ ໃຫ້ສັງເກດວ່າມີອາການເຈັບຫົວຕະຫຼອດ, ມີໜວດ ຫຼືຂົນຂຶ້ນຜິດທຳມະຊາດ, ນໍ້ານົມອອກມາຜິດປົກກະຕິ, ຖ້າຫາກມີອາການແບບນີ້ໃຫ້ຮີບໄປຫາແພດໝໍ ເພື່ອກວດຫາເນື້ອງອກໃນຮັງໄຂ່ ຫຼືກວດຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຂອງຕ່ອມພວກໝາກໄຂຫຼັງ ຫຼືຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ
  5. ປະຈຳເດືອນມາໜ້ອຍ ແລະມີອາການອ່ອນເພຍ, ເຕົ້ານົມແບບ, ຂົນຮັກແຮ້ ແລະຂົນຕາມອະໄວຍະວະຫຼົ່ນ ອາດເຄີຍຕົກເລືອດຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼືເປັນລົມຂະນະທີ່ເກີດລູກ, ຖ້າຫາກເປັນແບບນີ້ຄວນພົບແພດ ເພື່ອກວດຫາ ພະຍາດຊີແຮນ ຫຼືພະຍາດຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງຂາດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ຮັງໄຂ່ເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງ
  6. ປະຈຳເດືອນມາຫຼາຍຈົນມີອາການຈືດ, ຖ້າຫາກເລືອດອອກມາມີກິ່ນເໝັນ ແລະມີອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍ ຕ້ອງລະວັງເລືອງປີກມົດລູກອັກເສບ ຄວນໄປຫາແພດໝໍ.
  7. ປະຈຳເດືອນມາຫຼາຍ ຮ່ວມກັບມີອາການເຈັບທ້ອງເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ ຫຼືຮູ້ສຶກເຈັບເວລາຮ່ວມເພດ ແລະເມື່ອຈັບລູບເບິ່ງທ້ອງນ້ອຍກໍຈະພົບເປັນກ້ອນ ອາດເປັນສັນຍານເນື້ອງອກໃນມົດລູກໄດ້ ເຊິ່ງຄວນພົບແພດໂດຍດ່ວນ
  8. ເຈັບເວລາເປັນປະຈຳເດືອນຈົນໜ້າຈືດ ຫຼືຖ້າຫາກເປັນມື້ສຸດທ້າຍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ປວດຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວນຈະໄປກວດເລື່ອງເນື້ອເຍື່ອມົດລູກ
  9. ປະຈຳເດືອນມາຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ຫຼາຍກວ່າ 7 ມື້, ອາດເກີດຕອນຫຼັງເກີດລູກ ຫຼືຫຼັງຈາກໃສ່ຫ່ວງຄຸມກຳເນີດ ຖືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແຕ່ຖ້າບໍ່ຕັ້ງຄັນກໍຈະເປັນໃນຊ່ວງໃດທີ່ຕຸ້ຍຫຼາຍເກີນໄປ, ມີອາການຄຽດຫຼາຍ ແລະອອກກຳລັງກາຍຈົນເກີນໄປ

ປະຈຳເດືອນເປັນສິ່ງທີ່ ທຳມະຊາດສ້າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອຜູ້ຍິງທຸກຄົນ ຫາກເຮົາໝັ່ນສັງເກດສິ່ງຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະໝັ່ນເບິ່ງແຍງໂຕເອງໃຫ້ດີ ກໍອາດສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສ