7-Eleven ກຽມຂະຫຍາຍສາຂາເປີດຢູ່ລາວ! ຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປີດທີ່ກຳປູເຈຍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

ກຸ່ມບໍລິສັດໃນປະເທດໄທ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຮ້ານສະດວກຊື້ 7-Eleven ໃນໄທ ປະກາດເມື່ອວັນທີ 7 ພຶດສະພານີ້ ໂດຍທ່ານ ກຽງໄຊ ບຸນໂພອະພິຊາດ ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍການເງິນ ບໍລິສັດ ຊີພີ ອໍ ຈໍາກັດ ມະຫາຊົນ ຫຼື CP All ແຈ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບວ່າ CP All (Cambodia) ,Ltd. ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍ ໄດ້ເຮັດສັນຍາແຟຣນຊາຍຫຼັກສໍາລັບດຳເນີນການຮ້ານ 7-Eleven ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍກັບ 7-Eleven,Inc. ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2021.

ໂດຍ CP All (Cambodia) Co.,Ltd. ໄດ້ຮັບສິດແຟຣນຊາຍໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນການຮ້ານ 7-Eleven ໃນປະເທດກຳປູເຈຍເປັນເວລາ 30 ປີ ແລະ ຄູ່ສັນຍາອາດຕົກລົງຕໍ່ອາຍຸສັນຍາໄດ້ອີກ 2 ຄັ້ງ ຄັ້ງລະ 20 ປີ.

ນອກຈາກນີ້ CP All ຍັງຢູ່ລະຫວ່າງຂໍໃບອະນຸຍາດເປີດແຟຣນຊາຍຮ້ານ 7-Eleven ໃນ ສປປ ລາວ ເພີ່ມອີກ 1 ປະເທດ ແລະ ຫາກ CP All ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ.ລາວ ກາຍເປັນປະເທດທີ 2 ທີ່ CP All ຂະຫຍາຍແຟຣນຊາຍຮ້ານ 7-Eleven ອອກຈາກໄທອີກດ້ວຍ.

ຮ້ານສະດວກຊື້ 7-Eleven ມີທັງໝົດ 70,678 ແຫ່ງທົ່ວໂລກ ທັງນີ້ ບໍລິສັດ ກະສິກອນ ມີມຸມມອງວ່າ ການເປີດແຟຣນຊາຍຮ້ານ 7-Eleven ໃນກຳປູເຈຍຂອງ CP All ຈະເປັນການດຳເນີນງານຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ແລະ ຄ່ອຍເບິ່ງກະແສຕອບຮັບຂອງລູກຄ້າ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍໃຫ່ຍຂຶ້ນ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Standard