5 ສັນຍານເຕືອນວ່າ ມະເຮັງລຳໄສ້ຈະມາ

ມະເຮັງລຳໄສ້ແລະມະເຮັງຮູທວານໜັກ ນັບມືື້ພົບວ່າມີຄົນເປັນຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງກວດກາຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຢູ່ສະເໝີວ່າ ມີສັນຍານເຕືອນເຫຼົ່ານີ້ຫຼືບໍ່?

⚠ ສັນຍານທີ 1 ປວດທ້ອງເປັນໄລຍະໆ ຕາມຈັງຫວະການບີບໂຕຂອງລຳໄສ້ ເນື່ອງຈາກອາຈົມຜ່ານຕຳແໜ່ງທີ່ມີເນື້ອງອກໄດ້ຍາກລຳບາກກວ່າປົກກະຕິ.

⚠ ສັນຍານທີ 2 ມີອາການທ້ອງຜູກຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍວັນ ເພາະຮູຂອງລຳໄສ້ໃຫຍ່ແຄບລົງຈາກກ້ອນເນື້ອງອກທີ່ໃຫຍ່ໃນລຳໄສ້ ສະຫຼັບກັບການຖ່າຍໜັກແຫຼວລັກສະນະມີມູກ ທີ່ເກີດຈາກເຊວມະເຮັງຈຳນວນຫຼາຍປົນມານຳ.

⚠ ສັນຍານທີ 3 ອາຈົມຈະເປັນມູກປົນເລືອດ

⚠ ສັນຍານທີ 4 ໃນໄລຍະທີ່ອາຈົມບໍ່ເປັນມູກແຫຼວ ຖ້າສັງເກດຂະໜາດຂອງກ້ອນອາຈົມຈະພົບວ່າ ຂະໜາດນ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ

⚠ ສັນຍານທີ 5 ຮູ້ສຶກຢາກເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ຖ່າຍແລ້ວບໍ່ຄ່ອຍມີຫຍັງອອກມາ ເນື່ອງມາຈາກມີກ້ອນເນື້ອງອກໃນທວານໜັກ ຮ່າງກາຍຈຶ່ງເຂົ້າໃຈວ່າເປັນອາຈົມເຮັດໃຫ້ປວດຖ່າຍໜັກຕະຫຼອດເວລາ

ໃຜມີອາການຕາມສັນຍານເຕືອນແບບນີ້ ຢ່າຢູ່ເສີຍໆເດີ ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ໄປພົບແພດເພື່ອກວດກາໃຫ້ລະອຽດດ່ວນໆ ເລີຍ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ຫິຼນຈືມິນ ປະເທດລາວ

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.