5 ວິທີດູແລສຸຂະພາບຕົວເອງ ສຳລັບຄົນມັກນອນເດິກ

ການນອນເດິກນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ດີ ເພາະການນອນເດິກຂອງຄົນເຮົາກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການສາກແບັດເຕີຣີ້ ໃຫ້ຮ່າງກາຍ ວັນນີ້ເຮົາເລີຍມີວິທີການດູແລສຸຂະພາບສຳລັບຄົນມັກນອນເດິກມາຝາກກັນ

1. ຖ້າຮູ້ສຶກເຫງົານອນແລ້ວກໍ່ນອນໂລດບໍ່ຕ້ອງຝືນ

   2. ອອກກຳລັງກາຍເລັກໜ້ອຍເວລາຕື່ນນອນ
   3. ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ເຕົ້າຮູ້, ປາ, ອົກໄກ່ ແລະ ໄຂ່ຂາວ
   4. ງົດດື່ມກາເຟ

5. ກິນວິຕາມິນບີ ແລະ ວິຕາມິນຊີ

 

   ທີ່ມາຈາກ: http://sukkapab.com/