5 ນະວັດຕະກຳແຫ່ງອະນາຄົດ ໃນເຮືອບິນທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ສຳພັດ

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ສິ່ງທີ່ຜູ້ໂດຍສານໃນເຮືອບິນຕ້ອງໄດ້ພົບກໍ່ຄືການນັ່ງຕັ່ງແຄບໆ ຫຼັງຊື່ ຂາຕິດ ເຖິງແມ່ນວ່າການອອກແບບຕັ່ງນັ່ງໃນເຮືອບິນຈະຖືກອອກມາແບບມາເພື່ອຄຳນຶງເຖິງການເດີນທາງໄລຍະໄກເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສະບາຍໃຫ້ກັບຜູ້ໂດຍສານຢ່າງເຕັມທີ່ ແຕ່ໃນອະນາຄົດ ເມື່ອນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີກ້າວໜ້າຂຶ້ນ ເຮົາອາດຈະໄດ້ເຫັນນະວັດຕະກຳເຈັ໋ງໆ ເກີດຂຶ້ນໃນເຮືອບິນທີ່ຈະຊ້ວຍໃຫ້ເຮົາສະບາຍກາຍສະບາຍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ຢ່າງບັນດານະວັດຕະກຳດັ່ງນີ້

1. ລະບົບຄວາມບັນເທີງສ່ວນຕົວ 2. ລະບົບອຳນວຍຄວາມສະດວກ 3. ລະບົບເວີຊໍລ ເຣຍລິຕີ້ (VR)
4. ທີ່ນັ່ງແບບໂຮງຮູບເງົາ 5. ຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວ

kapook_world-927919 w w2 w3 w4

ທີ່ມາ: http://world.kapook.com/pin/57a51a2f4d265a61bc8b4567