ສານນຳໝາ ໃຫ້ເປັນພະຍານ

0
2551

lpost1

ສານ ທີ່ເມືອງ ຝຣັ່ງແຫ່ງໜຶ່ງ ໃດ້ສັ່ງ ຫມາ ອາຍຸ 9 ປີ ໃຫ້ ເປັນພະຍານເພື່ອຈະໃຫ້ຊ່ວຍລະບຸໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໃສ ຈະເປັນຜູ້ຮ້າຍຂ່າເຈົ້າ

ຂອງມັນ.

ສານເມືອງຕູ ທາງພາກກາງຂອງຝຣັ່ງ ໃດ້ສັ່ງໃຫ້ໝາຊື່ “ແທງໂກ້” ມາຮ່ວມໃນການຜິດຈາລະນາຂະດີຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອ

ຊ່ວຍລະບຸໂຕຈຳເລີຍໃນຂະຕະກຳ.

ຜູ້ພິພາກສາໃດ້ສັ່ງໃຫ້ຈຳເລີຍທຳທ່າໃຊ້ໄມ້ຕີລູກບານ ເພື່ອເບິ່ງທ່າທາງຂອງມັນວ່າ ຈະຈື່ຄົນຮ້າຍໃດ້ເຫຼືອບໍ່ ແລະເພື່ອຈະໃຫ້

ການພິດຈາລະນາດຳເນີນໄປໃຫ້ເປັນທຳ ສານສັ່ງໃຫ້ນຳໝາອີກໂຕໜຶ່ງ ທີ່ອາຍຸເທົ່າກັນແລະພັນດຽວກັນເຂົ້າຮ່ວມໃນຖານະ

“ກຸ່ມຄວບຄຸມ” ແຕ່ປາກົດວ່າການທົດລອງບໍ່ໃດ້ຜົນ.

ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສານຝຣັ່ງໃຫ້ເບິກໂຕໝາໃນຖານະພະຍານ ສົດໆຮ້ອນໆເມື່ອເດືອນທີ່ແລ້ວ ສັດຕະວະແພດທ່ານໜຶ່ງໃດ້

ຮ້ອງຕໍ່ສານປາຣີດ ຂໍໃຫ້ຮັບຟັງຜົນການວິເຄາະກິລິຍາຂອງໝາ ເມື່ອໃຫ້ເບິ່ງຮູບຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໃສຂະດີຂ່າຕະກຳສອງຄົນ.

 

ຂ່າວໂດຍ: ກຸ້ງຄຳ ແສນມະນີ