4 ເຄັດລັບປ້ອງກັນນ້ອງສາວມີກິ່ນ ຜູ້ຍິງອ່ານດ່ວນ

0
2826

ແນະນໍາ 4 ວິທີງ່າຍໆ

  1. ຢ່າທໍາຄວາມສະອາດນ້ອງສາວດ້ວຍການສີດນໍ້າ: ການສີດນໍ້າອາດທໍາລາຍສົມດຸນແບກທີເຣຍດີທີ່ສຸດຢູ່ໃນນ້ອງສາວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ແບກທີເຣຍຊະນິດອື່ນເຕີບໂຕ ແລະກໍໃຫ້ເກີດກິ່ນເໝັນ ຄວນສີດນໍ້າລ້າງກໍຕໍ່ເມື່ອແພດໝໍສັ່ງເທົ່ານັ້ນກ
  2. ກິນໂຢເກີດ: ໃນໂຢເກີດມີເຊື້ອຈຸລິນຊີທີມີຊີວິດໃໝ່ ທີ່ຊ່ວຍສ້າງໂພຣໄບໂອຕິກສ ( ແບກທີເຣຍ ) ໃນຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍແກ້ປັນຫາກິ່ນນ້ອງສາວໃນລະດັບທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ ຫຼືໃນກໍລະນີທີ່ເພິ່ງເລີ່ມຕິດເຊື້ອລາ ນອກຈາກນີ້ຍັງໃຊ້ເປັນມາດຕະການປ້ອງກັນກິ່ນນ້ອງສາວທີ່ດີດ້ວຍຖ້າເລີ່ມຮັກສາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໆ.
  3. ຢ່າໃສຜ້າອະນາໄມໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ເປັນປະຈໍາເດືອນ: ຖ້າຢາກໃຫ້ຂອງແຫຼວຈາກນ້ອງສາວອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍ ກໍຢ່າເອົາຜ້າອະນາໄມໄປແປະຕິດກັບນ້ອງສາວ ໃຊ້ສະເພາະເວລາເປັນເທົ່ານັ້ນ ແລະຫ້າມໃຊ້ຊະນິດທີ່ປະສົມນໍ້າຫອມເດັດຂາດ ( ເພາະທໍາລາຍສົມດຸນທໍາມະຊາດໃນຮ່າງກາຍ )
  4. ເຊົາໃຊ້ສະບູ ແລະຄີມອາບນໍ້າທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງນໍ້າຫອມ: ປ່ຽນມາໃຊ້ສະບູອ່ອນກັບນໍ້າອຸ່ນ ເພາະສະບູທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຫຼືມີສານເຄມີ ແລະນໍ້າຫອມຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງສາວລັ່ງຂອງແຫຼວກິ່ນເນົ່າອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແນະນໍາວ່າ: ຄວນກິນຜັກສົດໆ, ໝາກໄມ້ສົດໆ  ແລະນໍ້າສະອາດຫຼາຍໆ ແລະຖ້າຫາກມັນກິນໂຢເກີດ ກໍກິນຕໍ່ໄປ ເພາະໂພຣໄບໂອທິດໃນໂຢເກີດນີ້ຈະຊ່ວຍຮກສາຄວາມສະອາດຂອງຊ່ອງຄອດໃນດີຢູ່ສະເໝີ.