4 ສາເຫດອາການ ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ

0
1350

1246-300x300

ອາການ ອາຫານ​ບໍ່​ຍ່ອຍ ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ອາການ​ທີ່​ຫລາຍໆ​ຄົນ​ອາດຈະ​ປະ​ສົບ​ບັນຫາ​ນີ້​ຢູ່ ເຈັບໆເຊົາໆ ໂດຍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ ຈະ​ແກ້​ແບບໃດ ເຊິ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ອາການ ອາຫານ​ບໍ່​ຍ່ອຍ ເກີດ​ຈາກ​ພຶດຕິກຳ​ການ​ກິນ ພຶດຕິກຳ​ການ​ກິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຫຍັງແນ່

  1. ກິນອາຫານແບບຟ້າວ ເຮັດໃຫ້​ນ້ຳ​ຍ່ອຍ​ຫລັ່ງ​ໄດ້​ໜ້ອຍ​ລົງ ລວມ​ເຖິງ​ເມື່ອ​ ຟ້າວກິນ​ຈຶ່ງ​ຫຍ້ຳ​ອາຫານ​ບໍ່​ລະອຽດ​ແລ້ວ​ກືນ​ທັນ​ທີ ເຮັດໃຫ້​ ເອນ​ໄຊ​ ໃນ​ນ້ຳ​ລາຍ​ຍ່ອຍ​ອາຫານ​ບໍ່​ທັນ
  2. ກິນ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ ເຮັດໃຫ້​ອາຫານ​ເຕັມ​ກະເພາະ​ອາຫານ ຈຶ່ງ​ເສຍ​ເວລາ​ຍ່ອຍ​ດົນ ແລະ ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ການ​ລົ້ນ​ຂອງ​ກົດ​ໃນ​ກະເພາະ​ອາ​ຫານ
  3. ກິນ​ຫມາກໄມ້​ຫລັງ​ຈາກ​ກິນ​ອາຫານ​ທີ່​ມີ​ໄຂ​ມັນ​ຫລາຍ ໂດຍ​ກະເພາະ​ອາຫານ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ໃນ​ການ​ຍ່ອຍ​ໄຂ​ມັນ​ຊ້າ​ຫລາຍ ເຮັດໃຫ້​ຫມາກໄມ້​ທີ່​ກິນ​ເຂົ້າໄປ​ພາຍຫລັງ​ຄ້າງ​ຢູ່​ດົນ ຈົນ​ເລີ່ມ​ບູດ​ເນົ່າ​ກ່ອນ​ຈະ​ໄດ້​ຍ່ອຍ ຈຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ກາສ​ໃນ​ກະເພາະ​ອາຫານ ແລະ ​ມີ​ອາການ​ຈຸກ​ແໜ້ນ​ທ້ອງ​ຕາມ​ມາ

4.ດື່ມເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ມີ​ຄາ​ເຟ​ອີນ​ແລະ​ແອວກໍຮໍ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ກະເພາະອາຫານຫລັ່ງກົດອອກມາຫລາຍເກີນໄປ