ພໍ່ເຖົ້າອາຍຸ 84 ປີ ຮູ້ສຶກເສຍໃຈເມຍສອງຄົນໜີໄປແຕ່ງງານໃໝ່

ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ພໍ່ເຖົ້າ ປີເຕີ ໂອຍູກະ ອາຍຸ 84 ປີ ໄດ້ກັບຄືນມາເມືອງເກີດຂອງຕົນເອງທີ່ປະເທດເຄັນຍາ ຫຼັງຈາກຫ່າງຫາຍຈາກບ້ານເກີດໄປເຖິງ 47 ປີ ແລະ ກໍຕ້ອງພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງເມື່ອເມຍທັງສອງຄົນຂອງເຂົາໄດ້ໜີໄປແຕ່ງງານໃໝ່ແລ້ວ.

ພໍ່ເຖົ້າຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຈາກເຮືອນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸໄດ້ 37 ປີ ໂດຍອອກໄປຫາເງິນເພື່ອມາລ້ຽງດູເມຍທັງສອງຄົນ ແລະ ລູກອີກ 5 ຄົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດວ່າຈະເດີນທາງໄປໃສ ແລະ ກັບມາຕອນໃດ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານພໍ່ເຖົ້າບໍ່ເຄີຍກັບມາຫາຄອບຄົວເລີຍ ຈົນສຸດທ້າຍເມຍທັງສອງຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າຜົວຈະກັບມາຕອນໃດ ເລີຍຕັດສິນໃຈແຕ່ງງານສ້າງຄອບຄົວໃໝ່.

ເວລາຜ່ານໄປ 47 ປີ ພໍ່ເຖົ້າຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ກັບມາບ້ານເກີດ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາສຸຂະພາບຂອງພໍ່ເຖົ້າກໍເລີ່ມຊຸດໂຊມລົງເຮັດໃຫ້ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ໝົດໄປກັບການປິ່ນປົວ. ພໍ່ເຖົ້າບອກວ່າ ເຖິງຈະຮູ້ສຶກດີທີ່ຄອບຄົວຍັງຕ້ອນຮັບເອົາເຂົາມາດູແລ ແຕ່ພາຍໃນໃຈແລ້ວກໍຮູ້ສຶກຜິດຫວັງທີ່ເມຍທັງສອງຄົນບໍ່ຍອມຖ້າເຂົາກັບມາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Khaosod