ທະນາຄານກາງຣັດເຊຍ ກວາດຊື້ຄຳມາສຳຮອງໄວ້ ຫຼັງຄວາມສຳພັນກັບສະຫະລັດຖົດຖອຍ

557000008786901

 

ທະນາຄານກາງຣັດເຊຍ ເພີ່ມປະລິມານຄຳສຳຮອງໃນຄອບຄອງ ດ້ວຍການກວາດຊື້ຄຳລ໋ອດໃຫຍ່ມາຖືຄອງ

ເພີ່ມຕື່ມ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຍຸກສົງຄາມເຢັນ.

 

ລາຍງານຂ່າວລະບຸວ່າ ທະນາຄານກາງຣັດເຊຍ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຖືຄອງຄຳລາຍໃຫຍ່ອັນດັບ 6 ຂອງໂລກ ໄດ້ກວາດ

ຊື້ຄຳລ໋ອດໃຫຍ່ມາຖືຄອງເພີ່ມຕື່ມ ສົ່ງຜຟົນເຮັດໃຫ້ປະລິມານຄຳສຳຮອງໃນການຄອບຄອງຂອງຣັດເຊຍໃນ

ເວລານີ້ ເພີ່ມເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 35.197 ລ້ານອອນ ເພີ່ມຈາກລະດັບ 34.656 ລ້ານອອນ ໃນເດືອນກ່ອນໜ້າ.

 

ການກວາດຊື້ຄຳລ໋ອດໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍໃນເດືອນທີ່ແລ້ວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍກັບ

ສະຫະລັດອາເມລິກາກ້າວເຂົ້າສູ່ພາວະຖົດຖອຍ ແລະ ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຍຸກສົງຄາມເຢັນ ຈາກຜົນ

ພວງຂອງວິກິດການໃນອູແກຣນ ທີ່ສະຫະລັດ ແລະ ໂລກຕາເວັນຕົກ ຕ່າງກໍລຸມກ່າວຫາວ່າຣັດເຊຍ ພາຍໃຕ້

ການນຳຂອງປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ຄືຜູ້ສະໜັບສະໜູນລາຍໃຫຍ່ຂອງກອງກຳລັງແບ່ງແຍກດິນແດນ ທາງ

ພາກຕາເວັນອອກຂອງອູແກຣນ.

 

ຂໍ້ມູນຂອງສະພາຄຳໂລກ (WGC) ລະບຸວ່າ ໃນຂະນະນີ້ ຣັດເຊຍມີສັດສ່ວນຄຳສຳຮອງ ຄິດເປັນ 9.3% ຂອງທຶນ

ສຳຮອງລະຫວ່າງປະເທດທັງໝົດຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ຣັດເຊຍຖືເປັນຜູ້ກວາດຊື້ຄຳລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ

ໃນຊ່ວງໄລຍະ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ.

 

ເນື່ອງຈາກ ລາຄາຄຳໃນຕະຫຼາດໂລກ ໄດ້ປັບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດົນເຖິງ 12 ປີຕິດຕໍ່ກັນ ກ່ອນທີ່ຈະດິ່ງ

ຫຼຸດລົງກ່ວາ 28% ໃນປີ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລາຄາຄຳໃນຕະຫຼາດໂລກ ໄດ້ປັບເພີ່ມຂຶ້ນປະ

ມານ 8.8% ໃນປີນີ້.