ຄວາມຫມາຍຂອງຄຳວ່າ ບ້ານ ແລະ ຄຳວ່າ ເຮືອນ

0
1795

ດີໃຈທີ່ເຫັນນ້ອງໆບໍ່ວ່າຍິງ ແລະ ຊາຍ ຕ່າງກໍ່ນິຍົມກັນນຸ່ງເສື້ອທີ່ມີຮູບທຸງຊາດ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ມີຂໍ້ຄວາມວ່າ ຂ້ອຍຮັກປະເທດລາວ… ຄົງຈະດີຫລາຍຖ້າເຮົາໃຊ້ພາສາລາວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄູ່ໄປນໍາ. ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າສັງຄົມລາວເຮົາໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຫລາຍ ຈົນພາສາເຂົາໄດ້ຊຶມເຂົ້າໃນສະຫມອງຄົນລາວ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນໄປໃນຕົວ ບາງເທື່ອເວລາມີຄົນມາທ້ວງຕິງກໍ່ມີການຖົກຖຽງກັນເກີດຂຶ້ນກໍ່ມີ. ຂພຈ ບໍ່ຖຽງຈັກຄວາມເວລານ້ອງໆເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ເກັ່ງທີ່ບອກວ່າ ຊ່າງມັນເທາະບໍ່ແມ່ນພາສາແມ່ເຮົາ! ແຕ່ຂພຈ ຂ້ອງໃຈເວລາໃຊ້ພາສາແມ່ເຮົາບໍ່ຖືກນີ້ນາ.
ຢາກຍົກຄຳເວົ້າທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງພາສາລາວ ກັບພາສາໄທ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພາສາລາວແທ້ແມ່ນແນວໃດ
ຄຳວ່າ “ບ້ານ” ແມ່ນຊຸມຊົນທີ່ມີຫລາຍຫລັງຄາເຮືອນຢູ່ຮວມກັນ ມີອຳນາດການປົກຄອງຢ່າງດີ ອັນນີ້ແມ່ນບ້ານ.
ສ່ວນຄຳວ່າ ເຮືອນ ແມ່ນເຄຫະສະຖານ ສິ່ງປຸກສ້າງເພື່ອຢູ່ອາໄສ ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າເຮືອນ. ຢ່າໄປສັບສົນກັບພາສາໄທທີ່ໃຊ້ຄຳວ່າບ້ານ ເຊິ່ງກົງກັບຄຳວ່າເຮືອນໃນພາສາລາວ. ຍັງເຫັນບາງຄົນລົງປະກາດຂາຍບ້ານ…ກໍ່ເລີຍນຶກໃນໃຈວ່າ ເພິ່ນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍບໍ ຂາຍບ້ານ?

ທີ່ມາ www.facebook.com/phasalao