ລາວວາງຍຸດທະສາດປູກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 5 ແສນເຮັກຕາ ພາຍໃນປີ 2020

pr317_1

ໃນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ປ່າໄມ້​ຮອດ​ປີ 2020 ແມ່ນ​ປູກ​ໄມ້​ໃຫ້​ໄດ້ 500.000 ເຮັກຕາ, ຟື້ນ​ຟູ​ປ່າ​ໃຫ້​ໄດ້ 600.000 ເຮັກຕາ, ຍົກ​ລະດັບ​ຄວາມ​ປົກ​ຫຸ້ມ​ໃຫ້​ໄດ້ 60% ໃນ​ປີ 2015 ແລະ 70% ໃນ​ປີ 2020 ທັງ​ນີ້ ກໍ່​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ, ພັດທະນາ​ປ່າໄມ້ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ປູກ​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ, ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ການ​ປູກ ແລະ ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ປ່າ ກາຍເປັນ​ພັນທະ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ຂະ​ບວນ​ການ ໃນ​ທົ່ວ​ສັງຄົມ​ຂອງ​ປວງ​ຊົນ​ລາວ​ທັງ​ຊາດ ແລະ ສືບຕໍ່​ສູ້​ຊົນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ ປະຈຳ​ສົກ​ປີ 2013-2014 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປູກ​ໄມ້ ແລະ ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ປ່າ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍ​ການ​ຊຸກຍູ້​ປຸກລະດົມ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ ສຸມ​ທຸກ​ກຳລັງ​ແຮງ ແລະ ທຶນຮອນ​ທີ່​ມີ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ໃຫ້​ບັນລຸ​ຜົນ​ຕາມ​ຕົວ​ເລກ​ຄາດໝາຍ​ຂອງ​ແຜນການ ແລະ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້.

ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້​ບັນລຸ​ຜົນສຳເລັດ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້​ອອກ​ແຈ້ງ​ການ​ເຖິງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນກ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳ​ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະເທດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ​ປູກ​ໄມ້ ແລະ ຟື້ນ​ຟູ​ປ່າ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ປະຈຳ​ສົກ​ປີ 2013-2014 ໂດຍ​ສະເພາະ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ຊີ້​ນຳ-ນຳພາ​ຂະແໜງ​ປ່າໄມ້, ໜ່ວຍ​ງານ​ສົ່ງເສີມ​ປູກ​ໄມ້ ແລະ ການ​ລົງທຶນ​ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້​ເມືອງ ໂດຍ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ກໍ່ສ້າງ​ຮາກ​ຖານ​ການເມືອງ ແລະ ຄະນະ​ຮັບຜິດຊອບ​ການຈັດຕັ້ງ​ເຮັດ​ທົດ​ລອງ 3 ສ້າງ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໜ້າທີ່​ໂຄສະນາ​ເຜີຍແຜ່​ແຈ້ງ​ການ​ສະບັບ​ນີ້ ແລະ ນິຕິ​ກຳ​ອື່ນໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າໄມ້ ທີ່​ໄດ້​ດຳເນີນ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມ​ບ້ານ ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນ​ວຽກ​ງານ​ປູກ​ໄມ້, ການ​ເກັບ​ແກ່ນ, ຜະລິດ​ເບ້ຍ​ໄມ້, ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ສ່ວນ​ປູກ​ໄມ້, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຫຼ່ງ​ແກ່ນ​ພັນ​ໄມ້ ແລະ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄຟ​ໄໝ້​ລາມ​ປ່າ ປະຈຳ​ສົກ​ປີ 2013-2014 ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນທີ່​ລັດຖະບານ​ມອບ​ໝາຍ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ກົມ​ປ່າໄມ້ ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ໄລຍະ; ສົມທົບ​ກັບ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ນະໂຍບາຍ​ການ​ມອບ​ດິນ-ມອບ​ປ່າ ຫຼື ການ​ວາງ​ແຜນ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ ລວມ​ທັງ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ປ່າໄມ້​ບ້ານ ຊຶ່ງ​ສາມາດ​ກຳນົດ​ໄດ້​ເຂດ​ປູກ​ໄມ້, ເຂດ​ຟື້ນ​ຟູ​ປ່າ ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂດ​ປູກ​ໄມ້​ເພື່ອ​ຮັກສາ​ແຫຼ່ງ​ນ້ຳ, ເຂດ​ປ້ອງ​ກັນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ດິນ​ຈະ​ຖະ​ຫຼົ່ມ ແລະ ການ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ໃນຕໍ່ໜ້າ; ໃຫ້​ຂະແໜງ​ປ່າໄມ້​ປະຈຳ​ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ​ນຳພາ​ໜ່ວຍ​ງານ​ສົ່ງເສີມ​ປູກ​ໄມ້, ຫ້ອງການ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້​ເມືອງ ລົງ​ຕິດຕາມ​ເກັບ​ກຳ​ຄືນ​ແຫຼ່ງ​ແກ່ນ​ພັນ​ທີ່​ມີ​ແລ້ວ ແລະ ແຫຼ່ງ​ແກ່ນ​ພັນ​ທີ່​ພົບ​ໃໝ່​ພາຍ​ໃນ​ທ້ອງຖິ່ນ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ ກຳນົດ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳ​ໃຊ້; ໃຫ້​ກະກຽມ​ສັງ​ລວມ​ຕົວ​ເລກ​ແຜນການ​ທີ່​ຈະ​ປູກ​ໄມ້ ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ມິຖຸນາ 2014 ນີ້. ສຳລັບ​ຊະນິດ​ພັນ​ໄມ້​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ມາ​ປູກ ແມ່ນ​ມອບ​ໃຫ້​ຂະແໜງ​ປ່າໄມ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ປະສານ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄັດ​ເອົາ​ເບ້ຍ​ໄມ້​ທີ່​ແຂງແຮງ​ທົນ​ທານ ແລະ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ສະພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ບ່ອນ​ໄດ້​ມີ​ເງື່ອນໄຂ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ເລີ່ມ​ລົງມື​ປູກ​ເລີຍ. ພາຍຫຼັງ​ສຳເລັດ​ການ​ປູກ​ແລ້ວ ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ ພ້ອມ​ທັງ​ແນະນຳ​ເຕັກນິກ ການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາ​ຕົ້ນໄມ້​ໃຫ້​ເຕີບ​ໃຫຍ່ ພ້ອມ​ທັງ​ປູກ​ສ້ອມແຊມ​ຄືນ​ຕົ້ນໄມ້​ທີ່​ຕາຍ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້, ໃຫ້​ຂະແໜງ​ປ່າໄມ້​ປະຈຳ​ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມອບ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂາດ​ຕົວ ໃຫ້​ໜ່ວຍ​ງານ​ສົ່ງເສີມ​ປູກ​ໄມ້ ແລະ ການ​ລົງທຶນ​ດ້ານ​ປ່າໄມ້ ລົງ​ສົມທົບ​ກັບ​ຫ້ອງການ​ກະສິກຳ​ປ່າໄມ້​ເມືອງ ໃຫ້​ຄຳ​ແນະນຳ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປູກ​ໄມ້, ຟື້ນ​ຟູ​ປ່າ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃຫ້​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ ແລະ ແຂງແຮງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ, ພ້ອມ​ນີ້ ກໍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກວດກາ, ເກັບ​ກຳ ແລະ ສັງ​ລວມ​ຄືນ ບັນດາ​ຂໍ້​ມູນ​ຕົວ​ເລກ​ການ​ປູກ​ໄມ້​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ລັດ, ກົມ​ກອງ​ລວມ​ໝູ່, ນັກ​ລົງທຶນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ເຖິງ​ປັດຈຸບັນ ເພື່ອ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ສວນ​ປູກ​ໄມ້​ນຳ​ຂະແໜງ​ປ່າໄມ້​ປະຈຳ​ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ໄດ້​ຕາມ​ມາດຕະຖານ ແລ້ວ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ກົມ​ປ່າໄມ້​ຮັບ​ຊາບ.

 

ທີ່ມາ  http://www.vientianemai.net/teen/khao/1/11506