ທຄຕລ ເຫັນດີຮັບເອົາບໍລິສັດເອກະຊົນກວດສອບ

1

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 28 ມີນາ 2014 ຢູ່​ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານ​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະເທດ​ລາວ​ມະຫາຊົນ ໄດ້​ໄຂ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ປະຈຳ​ປີ 2013 ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຕິດຕໍ່​ກັນ​ມາ​ເປັນ​ປີ​ທີ 3 ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະເທດ​ລາວ​ມະຫາຊົນ ໄດ້​ຈຳໜ່າຍ​ຮຸ້ນ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ສັງຄົມ ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ແລະ ຈົດ​ທະບຽນ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ ໂດຍ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ທ່ານ ບຸນ​ໂຈມ ອຸບົນ​ປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າການ ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ມີ​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ຈາກ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ​ສປປ ລາວ ສຳນັກງານ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຫຼັກ​ຊັບ ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ ບໍລິສັດ​ຫຼັກ​ຊັບ ຜູ້​ກວດ​ສອບ​ອິດສະຫຼະ ແລະ ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ​ທຄຕລ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ປະຈຳ​ປີ 2013 ເທື່ອ​ນີ້ ປະກອບ​ດ້ວຍ 5 ວາລະ​ສຳຄັນ​ດັ່ງນີ້: ໄດ້​ພິຈາລະນາ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຜົນ​ການ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ແລະ ເງິນ​ປັນ​ຜົນ ປະຈຳ​ປີ 2013 ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຈາກ​ຜູ້​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ນອກ (ບໍລິສັດ ເອີນ​ແອນ​ຢັງ) ທີ່​ມີ​ຕົວ​ເລກ​ຄື: ຍອດ​ຊັບ​ສິນ/ໜີ້​ສິນ 16.906.423 ລ້ານ​ກີບ ກຳໄລ​ກ່ອນ​ອາກອນ​ຂອງ ​ທຄຕລ ເທົ່າ​ກັບ 250.627 ລ້ານ​ກີບ ກຳໄລ​ຫຼັງ​ຫັກ​ອາກອນ​ເທົ່າ​ກັບ 200.613 ລ້ານ​ກີບ ແລະ ສະເໜີ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ປັນ​ຜົນ​ໃຫ້​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ຈຳນວນ​ທັງ​ໝົດ 107.213 ລ້ານ​ກີບ ເຊິ່ງ​ຕົວ​ເລກ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຫັກ​ອາກອນ​ກຳໄລ​ໃນ​ທຸລະ​ກິດ ສ້າງ​ຄັງ​ຕ່າງໆ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ​ແລ້ວ ແລະ ເງິນ​ປັນ​ຜົນ​ຕໍ່​ຮຸ້ນ​ເທົ່າ​ກັບ 785 ກີບ ແຕ່​ໃນ​ນີ້​ໄດ້​ມີ​ການ​ປັນ​ຜົນ​ງວດ​ທີ I (6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2013) ໄປ​ແລ້ວ​ຈຳນວນ 405 ກີບ​ຕໍ່​ຮຸ້ນ ເຊິ່ງ​ການ​ປັນ​ຜົນ​ງວດ​ທີ II (6 ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ) ໃນ​ເທື່ອ​ນີ້ ຈະ​ແມ່ນ 380 ກີບ​ຕໍ່​ຮຸ້ນ (ກ່ອນ​ອາກອນ) ແລະ ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ປັນ​ຜົນ ຈະ​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ສຳເລັດ​ພາຍ​ໃນ 10 ວັນ​ລັດ​ຖະ​ການ ຫຼັງ​ຈາກ​ສຳເລັດ​ກອງ​ປະຊຸມ ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ໄດ້​ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ​ເອົາ​ການ​ແບ່ງປັນ​ເງິນ​ປັນ​ຜົນ​ປີ 2014 ເປັນ 2 ຄັ້ງ​ດັ່ງນີ້: ງວດ I ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ນອກ ປະຈຳ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2014 ແລະ ງວດ​ທີ II ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ນອກ ປະຈຳ 6 ເດືອນ ທ້າຍ​ປີ 2014 ສຳລັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ປັນ​ຜົນ​ງວດ​ທີ I ແມ່ນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະໄໝ​ວິສາມັນ​ຂອງ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ​ທຄຕລ ເປັນ​ຜູ້​ພິຈາລະນາ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ​ເອົາ​ແຜນການ​ປີ 2014 ດັ່ງນີ້ ຍອດ​ຊັບ​ສິນ-ໜີ້​ສິນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຫຼຸດ 16% ກຳໄລ​ກ່ອນ​ອາກອນ 250 ຕື້​ກີບ ຍອດ​ເງິນ​ຝາກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 14% ແລະ ຍອດ​ເງິນ​ກູ້​ຂະຫຍາຍຕົວ​ບໍ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ 21% ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ​ເອົາ​ແຜນການ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ວິສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ​ທຄຕລ ໃນ​ກາງ​ປີ 2014 ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ສະພາ​ບໍລິຫານ ​ທຄຕລ ຊຸດ​ໃໝ່ ເນື່ອງ​ຈາ​ກວ່າ​ສະພາ​ບໍລິຫານ​ຊຸດ​ປັດຈຸບັນ ກຳລັງ​ຈະ​ຄົບ​ວາງ​ລະ​ແລ້ວ ພ້ອມ​ທັງ​ພິຈາລະນາ​ຮັບຮອງ​ບັນຫາ​ສຳຄັນ​ອື່ນໆ​ຂອງ ​ທຄຕລ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຜູ້​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ພາຍ​ນອກ ສຳລັບ​ປີ 2014 ເຊິ່ງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບໍລິສັດ ເອີນ​ແອນ​ຢັງ ເປັນ​ຜູ້​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ນອກ​ຂອງ ​ທຄຕລ ສຳລັບ​ປີ 2014

 

ທີ່ມາ : http://www.vientianemai.net/teen/khao/1/11457