ວັນສັຕຣີສາກົລ ຂ.ຜົ້ງສາລີ

image

ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງລາວ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຈັດ ກິຈກັມ ສລອງວັນ ສັຕຣີ ສາກົລ ໃນ ຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 6 ມີນາ ນີ້ ໂດຍເນັ້ນເຖິງ ການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ແມ່ຍິງ ໃນ ບັນດາ ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ໃນໂລກ. ຕາມຄໍາເວົ້າ ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ລາວ:

“ຕອນເຊົ້ານີ້ ເລົ່າ ມູລເຊື້ອ ວັນສ້າງຕັ້ງ ໂຕຈິງ ພໍດີ ຄໍາຕອບ ຄໍາຖາມ ໃຫ້ ເອື້ອຍນ້ອງ ແມ່ຍິງ ເພາະວ່າ ຢາກໃຫ້ ຂະເຈົ້າຈື່ ແລ້ວ ມີກິຈກັມ ຖາມປະຫວັດ ວັນສ້າງຕັ້້ງ ແມ່ຍິງບໍ່ ຫລືວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ທາງສູນກາງ ແມ່ຍິງລາວ ຕໍ່ກັບ ອາຊຽນຕ່າງໆ ແລະ ກັບໂລກ ຕໍ່ກັບ ພາກພື້ນ”.

ທ່ານ ເວົ້າຕື່ມວ່າ ການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ໃນແຂວງ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ແມ່ຍິງ ໃນປະເທດ ອື່ນນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ຍິງ ຊົນເຜົ່າ ຊຶ່ງ ຫລາຍ ຄອບຄົວ ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຂໍ້ມູລ ຂ່າວສານນັ້ນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ເຖິງການ ປ່ຽນແປງ ຂອງ ສັງຄົມໂລກ.

ການສລອງ ວັນສັຕຣີ ສາກົລ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ທຸກເມືອງ ແຕ່ໃນເມືອງ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດໃຫຍ່ ກວ່າເມືອງ ອື່ນໆ ເພາະເປັນ ເມືອງເອກ ຂອງແຂວງ ມີແມ່ຍິງ ເຂົ້າຮ່ວມ ປະມານ 250 ຄົນ ໂດຍ ໄດ້ເຊີນ ບ້ານລະ 4-5 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ວັນສັຕຣີສາກົລ ທີ 8 ມີນາ ປີນີ້ ກົງກັບ ວັນເສົາ ຊຶ່ງ ເປັນວັນພັກ ຣາຊການ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີການ ຈັດການ ສລອງກັນ ລ່ວງໜ້າ ໃນແຂວງ ຕ່າງໆ ຂອງລາວ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ຈັດຂຶ້ນ ໃນ ວັນທີ 6 ຫລື ທີ 7 ມີນາ.

ທີ່ມາ http://www.rfa.org/