Nokia Lumia 925

 

 

042949xoezzz4izt9r3ioo

 

042956oghfazoderjkefxc

ສຳລັບ Nokia Lumia 925 ນັ້ນເປັນ Windows Phone 8 ທີ່ມາພ້ອມກັບ Amber Update ຮຽບຮ້ອຍ ພ້ອມລູກຫຼິ້ນກ້ອງອັດສະລິຍະ Nokia Smart Camera ນັບຕັ້ງແຕ່ແກະກ່ອງອອກມາເລີຍນອກຈາກນີ້ຕົວເຄື່ອງຍັງໄດ້ສີກແນວເກົ່າຖິ້ມດ້ວຍການຫັນມາໃຊ້ໂຄງວັດສະດຸໂລຫະ ປະສົມປະສານກັບໂພລີຄາຣບໍເນດຢ່າງລົງຕົວ ຕົວເຄື່ອງມີຂະໜາດທີ່ບາງກວ່າເກົ່າ ນ້ຳໜັກກໍເບົາກວ່າເກົ່າ ໂດຍລວມແລ້ວໜ້າຕາເບິ່ງດີສຸດໆເລີຍ