ມະເຮັງປອດມີກິ່ນ ກວດຮູ້ຈາກລົມຫາຍໃຈ

Pic_382340

 
ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ຄລີນິກ Cleveland ໃນສະຫະຣັດສັງເກດພົບວ່າ ຄົນໄຂ່ມະເຮັງປອດ ມັກຈະຫາຍໃຈມີກິ່ນແປກໆແລະໃນການສຶກສາ  ຊ່ວງແລກກໍ່ພົບວ່າ ອາດຈະຫາທາງເອົາມາໃຊ້ເປັນວິທີກວດຕາມສະຖານໂຮງຫມໍຕ່າງໆໃດ້

ຜູ້ອຳນວຍການຂອງຄິນິກສະຖາບັນໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈ ດຣ ເປໂຕ ​​J. . Casino Madras ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ “ເຮົາເຊື່ອວ່າເຊວມະເຮັງ   ກໍ່ມີກິ່ນສະເພາະໂຕຂອງມັນ ຕອນທີ່ມັນກໍ່ໂຕເປັນກ້ອນເນື້ອຮ້າຍຂື້່ນ ຂະນະນີ້ເຮົາກຳລັງຫາວິທີທົດສອບມັນຢູ່”

ລາວແລະທີມງານຂອງການສຶກສາຈາກຄົນໄຂ່ທີ່ເປັນມະເຮັງປອດ ຊຶ່ງກວດພົບດ້ວຍການຕັດຊີ້ນເນື້ອໄປກວດຍືນຍັນແນ່ນອນແລ້ວຈຳນວນ 82 ຄນ ຫມໍບອກວ່າ “ເຮັາຮູ້ສືກດີໃຈທີ່ໃດ້ພົບວິທີ່ການໃໝ່ ຊ່ວຍໃນການບົ່ງມະຕິແລະຮັກສາໂລກ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມForayນີ້ຂື້ນມາ”.