ຈັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995

0
1710

ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບໃຫ້ກັບ ພະນັກງານການນຳຫລັກແຫລ່ງໄດ້ຮັບຮູ້
ກ່ຽວກັບສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995 ຊຶ່ງແມ່ນການຮ່ວມມືຂອງບັນດາ
ປະເທດພາຄີແມ່ນ້ຳຂອງປະກອບດ້ວຍ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈັຍ,
ສປປ.ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ ບົນພື້ນຖານ
ຈິດໃຈການຮ່ວມມືກັນ ຊຶ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເປັນທຳ
ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ, ບົນຫລັກການຄວາມສະເໝີພາບ, ເຄົາລົບ
ອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງກັນ ແລະ ກັນ
ພ້ອມນັ້ນ ກໍເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995
ຈິ່ງໄດ້ມີການສ້າງລະບຽບການຂື້ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ
ຂອງຄະນະກຳມະທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ, ສັນຍາດັ່ງກ່າວປະກອບ
ມີ 5 ລະບຽບການຄື (1) ລະບຽບວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
(2) ລະບຽບວ່າດ້ວຍການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ
ແລະ ການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ (3) ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາ
ການນຳໃຊ້ (4) ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ນໍ້າ
(5) ລະບຽບວ່າດ້ວຍຄຸນນະພາບນໍ້າເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືດ້ານນິຕິກຳ
ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍຢັ້ງຢືນ
ຄືນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈເພື່ອສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ສົ່ງເສີມດ້ວຍ
ວິທີສ້າງສັນແລະມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ເມສານີ້
ຢູ່ທີ່ສູນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ຫລັກ 5 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ມອນມະນີ ຍ່ອຍບົວກອງ ຫົວໜ້າ
ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ມີຜູ້ຕາງໜ້າ
ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກການ
ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຂ່າວພາບ: ເທພະວົງສອນ

ທີ່ມາ http://vtetoday.la/