16 ວິທີງ່າຍໆ ໃນການກັບມາຮັກໂຕເອງອີກຄັ້ງ

0
1054

ຈົ່ງຮູ້ຮັກໂຕເອງກ່ອນ ແທນທີ່ຈະຮັກຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນທີ່ຮັກເຮົາ ເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ຄືການຍອມຮັບ ແລະຄວາມຮັກຕໍ່ໂຕເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະແມ່ນຄົນທີ່ສົມບູນແບບກໍຕາມ ເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເປັນໝູ່ເພື່ອນທີ່ດີຂອງໂຕເອງ ເພາະບາງຄັ້ງເຮົາກໍຕົກຂຸມພາງຂອງສັດຕູຕົວຮ້າຍໃນຊີວິດງ່າຍເກີນໄປ ເຮົາຮັກຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນທີ່ຮັກເຮົາ ແຕ່ເຮົາກັບລືມທີ່ຈະຮັກໂຕເອງ ນັ້ນກໍເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ເຮົາຈະຮັກໂຕເອງ.

 1. ເລີ່ມບອກຮັກໂຕເອງ
 2. ຈົງຢູ່ກັບຄວາມເປັນຈິງ
 3. ຄາດຫວັງການຍອມຮັບຈາກບຸກຄົນອື່ນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ
 4. ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຈາກຄົນທີ່ເຄີຍທໍາຮ້າຍເຮົາ
 5. ໃຫ້ອະໄພກັບຄວາມຜິດພາດຂອງໂຕເອງໃນອະດີດ
 6. ລົງມືປ່ຽນແປງໃນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ລົງມືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ເດີນໜ້າສູ່ຄວາມຄິດ ແລະການກະທໍາທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະເຕີມເຕັມຊີວິດເຮົາ
 7. ຍອມຮັບແມ້ກະທັ້ງຄວາມຜິດພາດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
 8. ຈົ່ງສໍານຶກໃນບຸນຄຸນຂອງໂຕເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີວັນນີ້
 9. ຈົ່ງເຮັດສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ກັບໂຕເອງທຸກວັນ
 10. ໃຫ້ໂອກາດໂຕເອງໃນການສໍາລວດປະສົບການໃໝ່ໆ
 11. ຈົ່ງຟັງສຽງຂອງໂຕເອງ ແລະຊື່ສັດກັບໂຕເອງໃນທຸກໆເລື່ອງ
 12. ເຊື່ອໃນສັກກະຍະພາບຂອງໂຕເອງ
 13. ສົນໃຈເລື່ອງຂອງໂຕເອງແທນທີ່ຈະອ່ານ, ເບິ່ງ ຫຼືຟັງເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ
 14. ໃສ່ໃຈຊີວິດຂອງໂຕເອງຢ່າງໃກ້ສິດ
 15. ປ່ອຍວາງ ແລະຜ່ອຍຄາຍຄວາມຄຽດລົງ
 16. ຮູ້ຈັກຮັກ ແລະເຫັນໃຈຄົນອື່ນດ້ວຍ