ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈາກການສຳພັດ PM 2.5 ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ

0
995

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະສິ່ງແວວລ້ອມ ປະຈຳວັນທີ 4 ເມສາ 2023 (ເວລາ 12ໂມງ) ກ່ຽວກັບຄ່າຂອງຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ PM 2.5 ເຊິ່ງໄດ້ມີການວັດແທກຢູ່ 8 ເຂດໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດ, ສຳລັບເຂດທີ່ມີຄ່າຝຸ່ນສູງສຸດແມ່ນ ບ້ານພູຊ້າງຄຳ (ສະໜາມບິນ ຫຼວງພະບາງ) ແລະ ບ້ານດອນໄຊ ​​(ພຊສ ແຂວງອຸດົມໄຊ)

ດັ່ງທີ່ສັງຄົມສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນຈາກການທີ່ເຮົາໄດ້ສຳພັດຝຸ່ນໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວມີຄືດັ່ງນີ້:

ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈາກການທີ່ເຮົາໄດ້ສຳຜັດຝຸ່ນໃນໄລຍະສັ້ນ

  • ທາງເດີນຫາຍໃຈອັກເສບ, ຫາຍໃຈລຳບາກ, ແສບດັງ,​ ໄອ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ ແລະ ພູມແພ້.
  • ພູມຄຸມກັນຖືກທຳລາຍ, ເກີດການຕິດເຊື້ອໃນປອດ ແລະ ທາງເດີນຫາຍໃຈໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ຫຼອດລົມອັກເສບ, ຫູອັກເສບ.
  • ສຳລັບເດັກ: ພັດທະນາການເດັກຫຼ້າຊ້າ
  • ສຳລັບແມ່ຍິງ: ຜົນຕໍ່ລະບົບສືບພັນ ເຮັດໃຫ້ມີລູກຍາກ

ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈາກການສຳຜັດຝຸ່ນໄລຍະຍາວ

  • ໂຣກມະເຮັງປອດ
  • ການອັກເສບຂອງເສັ້ນເລືອດ, ການເກີດໂຣກຫົວໃຈ, ຂາດເລືອດ, ໂຣກຫຼອດລົມອຸດກັ້ນເຮື້ອຮັງ
  • ໂຣກທາງຜິວໜັງ ຫຼື ອັກເສບ
  • ຜິວມີຈຸດດ່າງດຳ ແລະ ແກ່ກວາໄວ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຮັກສາສຸຂະພາບຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທີ່ມີຄ່າຂອງຝຸ່ນສູງ, ພະຍາຍາມໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເມື່ອອອກໄປຂ້າງນອກ ແລະ ງົດກິດຈະກຳນອກບ້ານທີ່ໃຊ້ເວລາດົນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະສິ່ງແວວລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ