13 ຜັກໝາກໄມ້ຕົກຄ້າງສານພິດ ຈາກຢາຂ້າແມງໄມ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

 ຢູ່ບ້ານເຮົາມີຜັກໝາກໄມ້ອໍແກນິກຂາຍຢູ່ພຽງໜ້ອຍດຽວ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີລາຄາແພງກວ່າຜັກໝາກໄມ້ອື່ນໆຕາມທ້ອງຕະຫຼາດການເລືອກຊື້ກິນ

ແຕ່ຜັກໝາກໄມ້ອໍແກນິກທຸກມື້ ຈິ່ງອາດເປັນເລື່ອງຍາກສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ ແຕ່ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າຜັກໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດທີ່ພົບເຫັນສານຕົກຄ້າງຈາກຢາຂ້າແມງໄມ້ຫຼາຍຈົນເຖິງ 100% ເລີຍກໍມີ ເຄື່ອຂ່າຍເຕື່ອນໄພສານເຄມີກຳຈັດສັດຕູພືດ ມີຂໍ້ມູນມາຝາກ.

13 ຜັກໝາກໄມ້ຕົກຄ້າງ “ສານພິດ” ຈາກຢາຂ້າແມງໄມ້ ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ພ້ອມເປີເຊັ່ນການກວດພົບສານເຄມີກໍາຈັດສັດຕູພືດຕົກຄ້າງເກີນມາດຕະຖານເຊັ່ນ: ໝາກເຜັດ 100%, ໝາກກ້ຽງ 100%, ມັນ ຝຣັ່ງ 100%, ໝາກມັງກອນ 71,4%, ໝາກຮຸ່ງ 66,7% ກະເພົາ 66,7%, ໝາກຖົ່ວຍາວ 66,7%, ຜັກກາດນາ 55,6%, ໝາກມ່ວງນໍ້າດອກໄມ້ 44,4%, ຜັກກາດຂາວ 33,3%, ຜັກບົ້ງ ຈີນ 22,2%, ໝາກເລັນ 11,1%, ໝາກແຕງກວາ 11,1%.

 

ທີ່ມາຈາກ:  ບຸນເພັງ ມົວ (ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ)