3 ກຸ່ມບູລິມະສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer  ເມື່ອມາເຖິງ ສປປ ລາວ

0
1109

ອີງຕາມການລາຍງານຜ່ານແຟນເພສ ເຟສບຸກ ຂອງສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ Centre of Infotmation and Education of Health ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 3 ກຸ່ມບູລິມະສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer  ເມື່ອວັກຊີນດັ່ງກ່າວມາເຖິງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ແກ່:

– ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີ ຂື້ນໄປ ຈະມີການກວດເບິ່ງບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ຫຼັກຖານຢືນຢັນອື່ນໆ ທີ່ບົ່ງບອກອາຍຸ ຢ່າງລະອຽດ

– ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ* (18 ປີ ຂຶ້ນໄປ) ຈະມີການກວດເບິ່ງຫຼັກຖານການປິ່ນປົວ ຫຼື ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼື ຢາທີ່ກິນເປັນປະຈຳ (ໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນປະຫວັດການປີ່ນປົວ) / ຜູ້ທີ່ມີນໍ້າໜັກມວນສານຮ່າງກາຍ (BMI) ເກີນ > 30, BMI = ນໍ້າໜັກ/ສ່ວນສູງກຳລັງ 2

-ພະນັກງານແພດ ຫຼື ພະນັກງານດ່ານໜ້າທີ່ພາດໂອກາດສັກວັກຊີນຜ່ານມາ.

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊະນິດໃດມາກ່ອນເທົ່ານັ້ນ (ແລະ ວັກຊີນບໍ່ສາມາດຖືກສັກແບບປົນຊະນິດກັນໄດ້) ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ: ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເບົາຫວານ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ, ພະຍາດຕັບ, ພະຍາດຕຸ້ຍ (BMI >30 kg/m2), ມະເຮັງ, ຜູ້ທີມີຄວາມປົກຜ່ອງທາງດ້ານພູ້ມຄູ້ມກັນ ລວມທັງຜູ້ທິມີການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະ, ຜຸ້ທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຜູ້ທີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທາງດ້ານພັນທຸກຳມາແຕ່ກຳເນີດ (Down syndrome)