10 ພຶດຕິກໍາສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຄົນຈົນ ກັບຄົນລວຍ

0
1737
 1. ສິ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ
 • ຄົນຈົນ: ຄົນຈົນມັກຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເປັນເຈົ້າຂອງຄົນອື່ນ ເນັ້ນໜັກໄປຫາເລື່ອງຂອງຄົນຫຼາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໃດ
 • ຄົນຖານະປານກາງ: ເນັ້ນໜັກໄປເລື່ອງຂອງການຄອບຄອງສິ່ງຂອງ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບກາເກັບສະສົມສິ່ງຂອງຕ່າງໆເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຖານະ
 • ຄົນລວຍ: ມັກສະສົມເຄື່ອງທີ່ຫາຍາກ ສິ່ງທີ່ມີໜ້ອຍ ຄົນລວຍມັກສະສົມ ຫຼືສະສົມພວກປະກາສະນີຍະບັດ ອັນສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດອັນສູງສົ່ງ
 1. ມູມມອງດ້ານການເງິນ
 • ຄົນຈົນ: ໄດ້ເງິນມາເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍອອກໄປ ບໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ
 • ຄົນຖານະປານກາງ: ເລີ່ມຈັດການເງິນໄດ້ດີຫຼາຍຂຶ້ນ ດີກວ່າຄົນຍາກຈົນ, ເລີ່ມຮູ້ຈັກການລົງທຶນ ແລະເກັບໄວ້ຫຼາຍກວ່າຄົນຈົນ
 • ຄົນລວຍ: ມັກເກັບ ແລະຕໍ່ຍອດ ມັກນໍາເງິນທີ່ຫາໄດ້ໄປລົງທຶນ ເພື່ອສ້າງຄວາມມັ່ງມີ
 1. ລັກສະນະນິໄສ
 • ຄົນຈົນ: ມັກສະໜຸກສະໜານ ມ່ວນຊື່ນ ເຮຮາ
 • ຄົນຖານະປານກາງ: ຊອກຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊີວິດ ມັກສະຫງົບ
 • ຄົນລວຍ: ເນັ້ນການສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄົນອື່ນ ເພື່ອຫາໂອກາດຫາເງິນ ຫຼືພະລັງອຳນາດ
 1. ການເຂົ້າຫາສັງຄົມ
 • ຄົນຈົນ: ເຂົ້າສັງຄົມກັບສັງຄົມດຽວກັນຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ແລະມັກ
 • ຄົນຖານະປານກາງ: ມີການຄວບຄຸມຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດເຂົ້າກັບສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງໄດ້
 • ຄົນລວຍ: ເຂົ້າສັງຄົມແລກປ່ຽນກັບຄົນກຸ່ມໃໝ່ ທີ່ຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບຖານະຂອງພວກເຂົາ
 1. ອາຫານການກິນໃນການດຳລົງຊິວິດ
 • ຄົນຈົນ: ເນັ້ນໜັກໃນທາງປະລິມານ
 • ຄົນຖານະປານກາງ: ເນັ້ນໄປເລື່ອງຂອງລົດຊາດ
 • ຄົນລວຍ: ເນັ້ນລົດຊາດ, ຄວາມແຊບດູດີເໝາະກັບຖານະຂອງຕົນເອງ
 1. ເຄື່ອງແຕ່ງຕົວ
 • ຄົນຈົນ: ແຕ່ງກາຍເພື່ອສະແດງອອກຄວາມເປັນຕົວຕົນ ຫຼືບົ່ງບອກເຖິງລັກສະນະສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ
 • ຄົນຖານະປານກາງ: ເນັ້ນແບນເນມທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ, ເນັ້ນຄຸນນະພາບ
 • ຄົນລວຍ: ແຕ່ງກາຍໂດຍຍຶດຖືຮູບແບບ ແລະການອອກແບບເປັນສຳຄັນ ມັກຈະໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບໂດຍນັກອອກແບບຊື່ດັງ
 1. ເວລາ
 • ຄົນຈົນ: ມັກຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບປະຈຸບັນຫຼາຍທີ່ສຸດ
 • ຄົນຖານະປານກາງ: ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອະນາຄົດຫຼາຍຂຶ້ນ
 • ຄົນລວຍ: ເນັ້ນໜັກອະດີດທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະເບິ່ງການໄກ ແລະອົດທົນ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະປະສົບການໃນອະດີດມາກ່ຽວສະເໝີ
 1. ການສຶກສາ
 • ຄົນຈົນ: ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການສຶກສາລະດັບໜຶ່ງ ເນັ້ນເລື່ອງລາວທີ່ເປັນພາບກວ້າງ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງ ຫຼືນຳໄປໃຊ້ໄດ້
 • ຄົນຖານະປານກາງ: ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການສຶກສາເພື່ອເປັນຂັ້ນໄດໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ
 • ຄົນລວຍ: ສຶກສາຕໍ່ເພາະຕ້ອງການສານຕໍ່ຄວາມສຳພັນ ກັບຄົນກຸ່ມອື່ນ ຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບຄົນທີ່ຈະສານສຳພັນນຳ
 1. ຄວາມເຊື່ອ
 • ຄົນຈົນ: ເຊື່ອໂຊກຊະຕາ ແລະຄິດວ່າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້
 • ຄົນຖານະປານກາງ: ເຊື່ອວ່າອະນາຄົດສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້
 • ຄົນລວຍ: ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າ
 1. ພາສາ
 • ຄົນຈົນ: ໃຊ້ພາສາເພື່ອການຢູ່ລອດ, ເອົາຕົວລອດ, ເວົ້າຈາແບບກົງບໍ່ອ້ອມ
 • ຄົນຖານະປານກາງ: ໃຊ້ພາສາທີ່ເປັນທາງການ ເພື່ອການຕິດຕໍ່ສື່ສານ
 • ຄົນລວຍ: ໃຊ້ພາສາເປັນທາງການເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄົນກຸ່ມອື່ນ

ຈາກມູມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ແຍກຄົນຈົນ ກັບຄົນລວຍອອກຈາກກັນ ແຕ່ວ່າຄວາມຄິດ ແລະພຶດຕິກຳຂອງຄົນລວຍ ຈະເປັນເລື່ອງດີສະເໝີໄປ, ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຄົນຈົນກັບເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນຫຼາຍກວ່າ ມີຄວາມເປັນມະນຸດທີ່ໜ້າຍ້ອງຍໍຫຼາຍກວ່າຄົນລວຍອີກ.

ທີ່ມາ: leaderwings