ໝໍບໍ່ຍອມສັກວັກຊີນ !! ເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນລັດນິວຢອກ ໄດ້ແຈ້ງປິດການໃຫ້ບໍລິການການເກີດລູກຊົ່ວຄາວ

0
109

ເວັບໄຊ້ Ch3plus ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນບໍລິເວນທາງພາກເໜືອຂອງລັດນິວຢອກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ຢຸດໃຫ້ບໍລິການການເກີດລູກໃນໂຮງໝໍ ເນື່ອງຈາກບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໃນພະແນກປະສູດຫຼາຍຄົນລາອອກ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການບັງຄັບສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19. 

ໂຮງໝໍ Lewis County General ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢຸດການໃຫ້ບໍລິການການເກີດລູກໃນທຸກກໍລະນີເປັນການຊົ່ວຄາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ເນື່ອງຈາກມີບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຫຼາຍຄົນໃນພະແນກປະສູດປະຕິເສດການເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ໃນຕອນນີ້ມີບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ 6 ຄົນທີ່ລາອອກຈາກໂຮງໝໍ ແທນການເຂົ້າສັກວັກຊີນ.

ທັງນີ້, ນັບຕັ້ງແຕ່ມີມາດຕະການການບັງຄັບສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຈົນຮອດຕອນນີ້ມີບຸກຄະລາກອນທາງການແພດລາອອກຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສູງເຖິງ 30 ຄົນ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີບຸກຄະລາກອນໃນໂຮງໝໍທີ່ສັກວັກຊີນແລ້ວຈໍານວນ 464 ຄົນ ແລະ ຍັງມີອີກ 165 ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນສັກວັກຊີນ.