ໄມ້ສີແຂ້ວຄຸນນະພາບດີບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແພງ

0
1465

1284628306150_hz-myalibaba-temp13_3382

ໄມ້​ສີ​ແຂ້ວ​ຈຳ​ເປັນ​ກັບ​ສຸຂະ​ພາບ​ຊ່ອງ​ປາກການ​ເລືອກ​ແປງ​ສີ​ແຂ້ວ​ຈຶ່ງ​ຄວນ​ເລືອກ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນນະພາບ​ທີ່​ດີຊຶ່ງ​ກໍ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ລາ​ຄາ​ແພງ​ສະເໝີ​ໄປຄວນ​ເລືອກ​ໄມ້​ສີ​ແຂ້ວ​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ການ​ຮັບຮອງມີ​ມາດຕະຖານ​ຈາກ​ກອງ​ທັນ​ຕະແພດ
ການ​ເລືອກ​ໄມ້​ສີ​ແຂ້ວ​ທີ່​ມີ​ຄຸນນະ​ພາຄວນ​ເລືອກ​ໃຊ້​ໄມ້​ສີ​ແຂ້ວ​ທີ່​ມີ​ຂົນ​ນຸ້ມຫລື​ນຸ້ມ​ພິເສດ​ຫລາຍກວ່າ​ແປງ​ສີ​ແຂ້ວ​ທີ່​ມີ​ຂົນ​ທີ່​ແຂງເພາະ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເສື່ອມສະພາບ​ຂອງ​ແຂ້ວ​ແລະ​ເຫງືອກ

ຄວນ​ປ່ຽນ​ໄມ້​ສີ​ແຂ້ວ​ທຸກ​ໆ3ເດືອນເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ສະ​ສົມ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ຈຸລິນຊີຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ພະຍາດ​ຮ້າຍແຮງ​ໄດ້ຕົວຢ່າງພະຍາດ​ຫົວ​ໃຈ,ພະຍາດ​ຫລອດ​ເລືອດ​ສະຫມອງ ພະຍາດ​ໄຂ​ຂໍ້ແລະ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຊໍ້າເຮື້ອ