ໄດ້ຮັບຫລາຍຂື້ນອີກກັບການສົມມະນາຄຸນລູກຄ້າຂອງບີລາຍຄຮັບ

0
1491

ບີລາຍມີສະໂລແກນວ່າເປັນເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືສຸດຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດໃນລາວ,ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການຄືນກໍາໄລໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ບີລາຍຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງປີ. ພວກເຂົາໄດ້ພັດທະນາໂຄງການສົມມະນາຄຸນລູກຄ້ານີ້ເອີ້ນວ່າບີລາຍຄຮັບ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບມີສອງຜົນປະໂຫຍດ: ບັດບີລາຍຄຮັບໄດ້ຮັບສ່ວນຫລຸດຈາກຫລາກຫລາຍສະຖານທີ່ ແລະ ການສະສົມຄະແນນ.

ລູກຄ້າທີ່ໃບ້ບີລາຍມາຫຼາຍກວ່າ1ປີໃນທຸກແຂວງ ສາມາດເຂົ້າໄປຮັບເອົາບັດບີລາຍຄັຮບໄດ້ຟຣີທີ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງບີລາຍທຸກສາຂາ, ບັດນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ 10-30% ຫລາຍກວ່າ25ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມກັບໂຄງການບີລາຍຄຮັບ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ ເຊັ່ນ: ເຊເວັນເຊັນ, ພິດຊ່າ ຄອມປານີ, ປາຣິດ ຄອ໋ກເທວ, ເມເຈີ ຊິນີເພັກ ແພດຕິນໍາ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສາມາດເບີ່ງຂໍ້ມູນຂອງສະຖານທີ່ຮັບສ່ວນຫລຸດໄດ້ເລີຍ ສົ່ງ “info” ໄປ 777 ຫຼືເຂົ້າເບີ່ງທີ່ເວັບໄຊ້ www.beeline.la.

ໃນປັດຈຸບັນບັນຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມໂຄງການບີລາຍຄັບແມ່ນມີແຕ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຕ່ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປຕ່າງແຂວງ ກັບທຸກສະຖານທີ່ ທີ່ຕ້ອງການຮ່ວມໂຄງການຂອງເຮົາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ບີລາຍຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງປີ ພຽງແຕ່ເຂົ້າໄປສູນບໍລິການລູກຄ້າເພື່ອຮັບບັດສະມາຊິກຂອງທ່ານເພື່ອຮັບສິດທິພິເສດເພີ່ມເຕີມ.

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສະສົມຄະແນນ, ລູກຄ້າໃນໄລຍະຍາວຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງ “BC” ໄປ 777. ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ ຫນື່ງ, ສອງ ຫລື ສາມຂອງລາງວັນ ຂື້ນກັບໄລຍະການໃຊ້ງານຂອງລູກຄ້າ. ຂະແນນແມ່ນຈະຄິດໄລ່ແຕ່1,000ກີບ, ສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຮັບ ໂທຟຮີ, ດາຕ້າອິນເຕິເນັດຟຮີ ຫລື ແລກເອົາຄົນຮົ່ມບີລາຍ, ໂມງ LED ຫຼື ຊໍາຊຸງ A ຊີຣີ່

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີລາຍຄຮັບໂທ 7780 0123 ຫຼື http://www.beeline.la/beeline-club/