ໄຊຍະບູລີ ສູ້ຊົນຮອດປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 3.710 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ

1
788

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ສຳເລັດລົງຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ໃນວາລະທີ່ສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມແມ່ນການຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຂວງໄຊຍະບູລີ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໂດຍລວມແລ້ວແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ສະພາແຂວງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 8 ທິດທາງ ລວມ 4 ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 4 ເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງມີຄຸນນະພາບຕໍ່ເນື່ອງໝັ້ນທ່ຽງ. ຮັບປະກັນການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການພັດທະນາ ແລະການສະໜອງທຶນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໃໝ່ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະທັນສະໄໝເພື່ອຍົກສູງລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນສູງຂຶ້ນ.

ໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍບໍ່ໃຫ້ ຫຼຸດ 9% ຕໍ່ປີ ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,5% ກວມເອົາປະມານ 26% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 13% ກວມເອົາ 37% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 12,6% ກວມ ເອົາ 35% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ 3.710 ໂດລາ ໃນປີ 2020 ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 2016-2020 ທົ່ວແຂວງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 4.026,15 ຕື້ກີບກວມເອົາ 15% ຂອງ GDP ດ້ານລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3.246,4 ຕື້ກີບກວມເອົາ 4%, ດ້ານການລົງທຶນສະເລ່ຍແຕ່ລະປີຢູ່ໃນປະມານ 3.426 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 36%. ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າສະເລ່ຍ 15% ຕໍ່ປີ ແລະການນຳເຂົ້າສິນຄ້າສະເລ່ຍ 10% ຕໍ່ປີ. ເຂັ້ມງວດແກ້ໄຂໜີ້ສິນທຸກປະເພດຜ່ານມາໃຫ້ຫຼຸດລົງ 80% ຂອງຈຳນວນໜີ້ທັງໝົດ, ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 80%, ບ້ານວັດທະນະທຳໃຫ້ໄດ້ 95% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດສິ່ງສຳຄັນຮອດປີ 2020 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈະລົບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໂດຍພື້ນຖານ.
ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

1 COMMENT

  1. ມີຂໍ້ມູນຢືນຢັນໄດ້ບໍທີ່ເປັນຕົວເລກຫຼືສະຕິໆຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.