ໃຜທີ່ກຳລັງສວມແຫວນນິ້ວກາງ ອ່ານດ່ວນ!!

0
2750

ນິ້ວກາງຄືນິ້ວທີສາມຂອງມືມະນຸດ ຢູ່ລະຫວ່າງນິ້ວຊີ້ ແລະນິ້ວນາງ ຕາມຄວາມເຊື່ອບູຮານເຮົາເຊື່ອກັນວ່າ ນິ້ວກາງເປັນນິ້ວຂອງດາວເສົາ ຖ້ານິ້ວຍາວສະແດງວ່າເປັນຄົນຮັກຄວາມສະຫງົບ ມັກຮັກການສຶກສາ. ແຕ່ຖ້າເປັນສີ່ຫຼ່ຽມ ແລະໜາ ສະແດງວ່າມີຄວາມຄິດເລິກເຊິ່ງ, ຖ້ານິ້ວສັ້ນຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງໃດ.

ນິ້ວກາງ ສຳຄັນເພາະເປັນນິ້ວທີ່ຮັບເສັ້ນໂຊກອັນໝາຍເຖິງອາຊີບ ແລະວີຖີທາງແຫ່ງຊີວິດ ແລະເປັນນິ້ວທີ່ສະແດງເຖິງນິໄສໂດຍກົງ. ອີກຕຳລາບອກວ່າຖ້ານິ້ວກາງຍາວເກີນໄປ ເປັນຄົນເຊື່ອງຊຶມ ສັ້ນເກີນໄປເປັນຄົນຮຸກຮານຢູ່ບໍ່ເປັນສຸກ, ກົງຈຶ່ງຈະດີ ຖ້າບໍ່ກົງຄືຖືຕົນເອງເປັນໃຫຍ່ ຖ້າຫງາຍໄປຂ້າງຫຼັງຫຼາຍ ມັກຫຍຸງຍາກ ຫຼືກຳພ້າພໍ່ແມ່ມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ.

ແຕ່ຖ້າໃສ່ແຫວນຮອບນິ້ວ ເຖິງແມ່່ນຈະສຸກກໍຈະທຸກທາງໃຈ, ມີຮອຍກ່ານໄຂວ່ກັນກົງຂໍ້ ຫຼືເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ມັກຢູ່ຫ່າງໄກຈາກແມ່. ດັັ່ງນັ້ນ, ການທີ່ເຮົາໃສ່ແຫວນນິ້ວກາງກໍຄືການເອົາຫຍັງມີຮັດກາງນິ້ວກາງ ເຊິ່ງວ່າບໍ່ດີ.

ທີ່ມາ: sanook