ໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານສະໝາມບິນສາກົນວັດໄຕ

 ໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໄລຍະປ່ຽນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະການຂະຫຍາຍໂຕທີ່ວ່ອງໄວຂອງຜູ້ໂດຍ ສານໃນປະຈຸບັນ, ຊຶ່ງພາຍຫຼັງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືມາແຕ່ທ້າຍປີ 2015, ມາຮອດດຽວນີ້ຄືບໜ້າແລ້ວ 6,55%.

ທ່ານ ແສງສະຫງວນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າໂຄງການໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ນັບມື້ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ເຂົ້າມາຊົມໃຊ້ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ສະເລ່ຍຈາກ 5 ປີຜ່ານມາ, ມາດຽວນີ້ ມີປະມານ 9,50 ແສນຄົນ ແລະຄາດວ່າໃນຕໍ່ໜ້າຈະເພີ່ມເປັນ 2 ລ້ານໃນປີ 2023 ແລະ 2,8 ລ້ານຄົນໃນປີ 2028, ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສະໜາມບິນສາມາດຮອງຮັບ ແລະສະໜອງໄດ້ການບໍລິການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ໂດຍສານ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະບັນດາສາຍການບິນຕ່າງໆ, ລັດຖະບານຈິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານຕ່າງປະເທດ ແລະກໍ່ສ້າງອາຄານພາຍໃນຫຼັງໃໝ່, ເຮືອນສ້ອມແປງສະໜາມບິນ, ສ້າງທາງແວ່ Taxiway ເສັ້ນໃໝ່, ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂດບໍລິການ, ບ່ອນຈອດລົດ ແລະບັນດາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານສະໜາມບິນສາກົນວຽງຈັນທີ່ໄດ້ເລີ່ມເຊັນສັນຍາແຕ່ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2015 ແລະໄດ້ເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດໃນວັນທີ 9 ທັນວາຂອງປີດຽວກັນ ແລະຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2018, ໂດຍມາຮອດປະຈຸບັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ໂຄງການໂດຍລວມໄດ້ແລ້ວ 6,55%.

ໃນນີ້ ບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ສຳເລັດແລ້ວມີການທຸບມ້າງ ແລະຮື້ຖອນສາງສິນຄ້າຫຼັງເກົ່າ, ການຕອກເສົາເຂັມ ແລະກໍ່ສ້າງຮາກຖານຂອງອາຄານຜູ້ ໂດຍສານສາກົນສ່ວນຕໍ່ຂະຫຍາຍເບື້ອງທິດເໜືອ, ສຳເລັດບາງສ່ວນໃນການຂຸດລອກໜ້າດິນບໍລິເວນການກໍ່ສ້າງ Taxiway ແລະລານຈອດລົດ A ແລະ B ແລະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງອາຄານພາຍ ໃນຊົ່ວຄາວ.

ສຳລັບ ບັນດາໜ້າວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງການຕໍ່ເຕີມອາຄານຜູ້ໂດຍສານສາກົນ, ທຸບມ້າງ ແລະຮື້ຖອນອາຄານພາຍໃນຫຼັງເກົ່າໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກນີ້ ເພື່ອຈະໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງອາຄານພາຍໃນຫຼັງໃໝ່, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເຮືອນສ້ອມແປງສະໜາມບິນ, ການກໍ່ສ້າງ Taxiway ເສັ້ນໃໝ່ ແລະລານຈອດລົດ A ແລະ B ແລະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດບັນດາໜ້າວຽກປີກຍ່ອຍ ລວມທັງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆຕາມແຜນຂອງໂຄງການ.

ໂດຍໂຄງການນີ້ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 7,53 ຕື້ເຢນ ຫຼື ປະມານ 61 ລ້ານໂດລາ ເປັນທຶນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕ່ຳ (ODA)ຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ, ສ່ວນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແມ່ນບໍລິສັດ ຮາຊາມາ ເອັນໂດຄໍ ໂປເຣຊັນ.

ເຄຣດິດຂ່າວ: