ແຮງງານໜຸ່ມສາວ 15-24 ປີ ມີອັດຕາການເລີກຈ້າງງານໄວກວ່າຄົນອາຍຸກຸ່ມອື່ນໆ

ເວັບໄຊຂ່າວ bangkokbiznews ລາຍງານວ່າ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານວ່າ ປັດຈຸບັນ 13,6% ຂອງປະຊາກອນໜຸ່ມສາວໃນລະຫວ່າງອາຍຸ 15-24 ປີ ທົ່ວໂລກ 267 ລ້ານຄົນ ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ແລະ ຄົນກຸ່ມນີ້ມີອັດຕາການເລີກຈ້າງງານໄວກວ່າຄົນອາຍຸກຸ່ມອື່ນໆ.

ທ່ານ ກາຍໄຣ ເດີ້ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການແຮງງານສາກົນກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດແຮງງານຂອງຄົນໜຸ່ມສາວໃນເວລານີ້ຮຸນແຮງກວ່າທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ ໂດຍແຮງງານເພດຍິງ ຄືກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າແຮງງານເພດຊາຍ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກກີດກັ້ນອອກຈາກຕະຫຼາດແຮງງານໃນໄລຍະຍາວ ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດທາງການສຶກສາໃນໄລຍະມາດຕະການປິດເມືອງ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າການຂາດແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບສຳລັບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຫຼັງໂຄວິດ-19 ເລີກລະບາດ.

ອົງການແຮງງານສາກົນ ລະບຸວ່າ ມີຫຼັກຖານຊີ້ວັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງຄົນໜຸ່ມສາວທົ່ວໂລກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອາການວິຕົກກັງວົນ ຫຼື ຊຶມເສົ້າຈາກພາວະການລະບາດໃຫຍ່ໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ຄວນຍື່ນມືເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານນະໂຍບາຍຜູ້ຕົກງານ ລວມເຖິງທັງດ້ານການສຶກສາ ການຝຶກງານ ແລະ ດ້ານສຸຂະພາບຈິດ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ