ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເຂດໃໝ່ວັງວຽງ ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍບ້ານ-ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ

ໂຄງການພັດທະນາເຂດໃໝ່ວັງວຽງ ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ, ທັນສະໄໝ ຕິດພັນກັບການຮັກສາທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ຊຶ່ງກວມເນື້ອທີ່ປະມານ 7.000 ເຮັກຕາ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດໂຄງການ 22 ບ້ານ ແລະ ຊາວເມືອງວັງວຽງ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ເພາະຄຽງຂ້າງກັບການກໍ່ສ້າງພັດທະນານັ້ນ ກໍຮັກສາຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງເມືອງວັງວຽງເອົາໄວ້, ສ້າງໃຫ້ເມືອງວັງວຽງກາຍເປັນເມືອງແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ, ສ້າງເປັນເມືອງທຳມະຊາດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທຸກ ມູມໂລກ ມັກວັງວຽງ, ຢາກມາພັກ, ບໍ່ຢາກເມືອ ແລະ ຍັງຢາກມາອີກ. ສິ່ງສຳຄັນຈະບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍບ້ານ ແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ອອກຈາກພື້ນທີ່ຢ່າງແນ່ນອນ, ມີແຕ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດບາງສ່ວນ ອາດຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ຖັງ ຊິນຊວານ ປະທານບໍລິສັດ ພັດທະນາເຂດໃໝ່ວັງວຽງລາວ ຈຳກັດ ບອກກັບ ນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດກໍາລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາສັນຍາສໍາປະທານ, ການຄິດໄລ່ຫົວໜ່ວຍຊົດເຊີຍ ແລະ ກະກຽມວຽກການກໍ່ສ້າງໂຄງການ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກລັດຖະບານສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການດຳເນີນການເຈລະ ຈາເນື້ອໃນສັນຍາສຳປະທານໂຄງການໂດຍໄວ, ຄາດວ່າຮອດທ້າຍປີ 2020 ນີ້ ໃຫ້ສາມາດກຽມພ້ອມທຸກເງື່ອນໄຂ ເພື່ອການເຊັນສັນຍາສຳປະທານ; ພ້ອມນີ້ ກໍສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍ-ຊົດເຊີຍທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ເລັ່ງໃຫ້ມີການກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍເບື້ອງຕົ້ນ ແລ້ວລົງຮາກຖານເພື່ອທາບທາມ ແລະ ອະທິບາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ, ເພື່ອກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍ ທີ່ທັງປະຊາຊົນ, ບໍລິສັດຜູ້ພັດ ທະນາ ແລະ ລັດຖະບານ ສາມາດຮັບໄດ້ ເພື່ອດຳເນີນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍປີ 2020 ນີ້ເຊັ່ນກັນ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ:​ ພຸດສະດິ