ແມ່ເຖົ້າຕົກໃຈເຫັນຜີຢືນຢູ່ຂ້າງອູ່ຂອງຫຼານ!!

0
1772

ເວັບໄຊຂ່າວຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານວ່າ: ແມ່ເຖົ້າຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼັງພົບເຫັນຜີຢືນຢູ່ບໍລິເວນຕຽງນອນຂອງຫຼານ. Tory McKenzie ເຈົ້າຂອງເຮືອນໄດ້ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດເພື່ອເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກທີ່ລູກສາວຂອງລາວອາຍຸ 2 ປີ ໄດ້ລົມກັບສິ່ງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃນຕອນກາງເດິກ. ຫຼັງຈາກ, ທີ່ຕິດກ້ອງວົງຈອນປິດເພື່ອເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວກໍໄດ້ພົບເຫັນຮູບພາບທີ່ໜ້າຕົກໃຈກໍຄືພາບຖ່າຍຂອງບາງຢ່າງທີ່ເປັນຕາຢ້ານຢືນຢູ່ຫົວຕຽງນອນເຊິ່ງຫ່າງຈາກຕຽງຂອງ Michael McKenzie ລູກຊາຍທີ່ອາຍຸຫາກໍໄດ້ 7 ເດືອນ ຜີໂຕນັ້ນມີເຂົາຢູ່ເທິງຫົວ ແລະ ມີເລັບມືທີ່ຍາວ.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຫັນພາບຖ່າຍນັ້ນແມ່ຕູ້ຄົນດັ່ງກ່າວກໍຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດຫຼານ ແລະ ໄດ້ເຜີຍແພ່ຮູບພາບດັ່ງກ່າວລົງເຟສບຸກເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຫັນຮູບພາບດັ່ງກ່າວກໍເກີດອາການຕົກໃຈ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ລາວຂາຍເຮືອນ ເພາະເຊື່ອວ່າຮູບທີ່ເຫັນນັ້ນມັນແມ່ນຜີ.
ຄອບຄົວ Tory ຍັງບອກອີກວ່າບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ບອກວ່າພວກເຂົາຮູ້ສຶກກົງວົນໃຈຕໍ່ກັບຮູບພາບນັ້ນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນມາຈາກໃສຈຶ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບດັ່ງກ່າວລົງເຟສບຸກເພື່ອຂໍຄໍາປຶກສາ.