ແມ່ຕູ້ອາຍຸ 70 ປີ ຖືພາ ແລະ ຈະກາຍເປັນແມ່ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

0
13778

ນາງ ມາເຣຍ ເດິ ລາ ລູສ (Maria de La Luz),​ ໄດ້ອ້າງວ່າປະຈຸບັນລາວຖືພາແອນ້ອຍໄດ້ 6 ເດືອນແລ້ວ ແລະ ຖ້າຫາກແອນ້ອຍເກີດມາ ນາງມາເຣຍຈະກາຍເປັນແມ່ທີ່ມີອາຍຸສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ນາງ ມາເຣຍ ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ມາຊັດລັນ, ລັດ ຊີນານົວ, ປະເທດເມັກຊິໂກ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ລາວກໍບໍ່ຮູ້ເຊັ່ນດຽວກັນວ່າລາວຖືພາ ລາວພຽງຮູ້ສຶກເມື່ອຍ, ວິນຫົວ ແລະ ເຈັບຂາ ຈຶ່ງໄປຫາໝໍເພື່ອກວດສຸຂະພາບ. ເມື່ອຜົນປາກົດອອກມາວ່າລາວຖືພາ ເຮັດໃຫ້ທັງໂຕລາວ ແລະ ໝໍປະຫຼາດໃຈ ແລະ ບໍ່ຢາກເຊື່ອ. ລາວໄດ້ໄປເອໂກທ້ອງລາວຢູ່ໂຮງໝໍລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຖິງ 10 ແຫ່ງ, ຜົນປາກົດອອກມາຄືກັນໝົດວ່າ ຕອນນີ້ມີແອນ້ອຍ ເພດຍິງ ຢູ່ໃນທ້ອງລາວແລ້ວ.

ນາງ ມາເຣຍ ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງການກຳເນີດລູກສາວໃນທ້ອງລາວ ວ່າເກີດຈາກການປະສົມພັນໃນຫຼອດແກ້ວ ຫຼື ການມີເພດສຳພັນໂດຍທຳມະຊາດ. ໃນຕອນນີ້ລາວມີລູກ 7 ຄົນແລ້ວ, ແລະ ແອນ້ອຍຈະກາຍເປັນລູກຄົນທີ່ 8 ຂອງລາວ ແຕ່ກໍມີເອື້ອຍອ້າຍບາງຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກຍິນດີກັບເລື່ອງນີ້ ເພາະຄິດວ່າແມ່ລາວເຖົ້າເກີນໄປທີ່ຈະໄປເຮັດ ‘ເລື່ອງແນວນັ້ນ’.

ນາງ ມາເຣຍ ບໍ່ແມ່ນຍິງຄົນທຳອິດທີ່ອ້າງວ່າມີລູກຕອນອາຍຸຫຼາຍປະມານນີ້ ເຄີຍມາແມ່ຕູ້ຄົນອິນເດຍ ຖືພາເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງອ້າງວ່າລາວອາຍຸ 70 ປີເຊັ່ນກັນ ແຕ່ວ່າທາງການບໍ່ສາມາດພິສູດອາຍຸແທ້ລາວໄດ້ ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນເຊັ່ນກັນທີ່ຖືພາຕອນທີ່ອາຍຸຫຼາຍ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດພິສູດອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊັ່ນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: mirror.co.uk, ຮູບ: CEN/La Republica