ແຈ້ງເຖິງບັນດານັກສຶກສາ ສະໝັກຮັບທຶນການສຶກສາ ທຶນ Mitsubishi

465.1

ທີ່ມາ: ສະຖານີ ຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝ່ FM 90.0 MHz