ແຈ້ງການເຫັນດີຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າໄລຍະໂຄວິດ-19

ອີງຕາມແຈ້ງການຫ້ອງວ່າການ​ສຳນັກງານ​ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ​ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບທິດຊີ້ນຳຕໍ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລື່ອງ ທິດຊີ້ນຳຕໍາການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

1. ເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສຳລັບພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນທັນວາ 2020 ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

2. ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄລ່ລຽງຄືນໃຫ້ລະອຽດ ສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນໄປແລ້ວ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

3. ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໄລຍະຍາວ ປັບປຸງໃໝ່ ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍມີການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2020.