ແຈ້ງການຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ! ເຖິງລາຄາການບໍລິໂພກ ເຝີ,ເຂົ້າປຽກ ຫລື ອາຫານຈານດຽວ ແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ

1
1781

ທາງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າອອກແຈ້ງການຕໍ່ກັບລາຄາໃນການບໍລິໂພກອາຫານປະເພດຈານດຽວ ຫລື ເຝີ, ເຂົ້າປຽກ ແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມພໍດີງາມ ອີງໃສ່ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຕັ້ງລາຄາສູງແມ່ນໃຫ້ໄປພົວພັນກັບສະພາການຄ້າ!

 ແຫລ່ງຂ່າວ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ