ເຮືອໄຟວຽນ, ລັກສະນະສະເພາະໜຶ່ງຂອງປະເພນີບຸນອອກພັນສາ “ວັດຈັນທະສະໂຣ”

ໃນປາງບຸນອອກພັນສາ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳ ອາດແຕກຕ່າງກັນແດ່ໄປຕາມສະພາບທ້ອງຖິ່ນ. ສະເພາະປະເພນີການບູຊາໄຟ ນິຍົມເຮັດຮາວທຽນເປັນເຮືອປະດັບດ້ວຍລວດລາຍຕາມແຕ່ລະຖິ່ນນິຍົມ. ບຸນອອກພັນສາ ເປັນທ້າຍລະດູຝົນ, ເຂດທີ່ມີສາຍນໍ້ານ້ອຍ ຈິ່ງເຮັດສະເພາະເຮືອໄຟບົກ.

ເຮືອໄຟບົກ ເຮັດຢູ່ເດີ່ນວັດ, ບາງແຫ່ງ ເພື່ອຫາວິທີກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄປຫຼິ້ນເຮັດເພກ່ອນມື້ພິທີ, ເພິ່ນໄດ້ເຮັດຮົ້ວເຮືອໄຟໄວ້, ຕໍ່ມາໄດ້ພັດທະນາເປັນຮູບການທ້າປະຊັນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າໄປໄຕ້ໄຟໃນລັກສະນະສ່ຽງວາດສະໜາແລະຄວາມສາມາດສັງເກດ. ເພິ່ນໄດ້ເຮັດຮົ້ວເປັນຮ່ອມທາງວຽນເຂົ້າໄປຫາໂຕເຮືອໄຟ. ຮົ້ວວຽນນີ້ ຈະມີລະດັບສັບສົນແລ້ວແຕ່ນາຍຊ່າງ. ບາງເທື່ອກໍເຮັດສອງລະແວກສີ່ປະຕູ, ບາງເທື່ອກໍເຮັດສອງປະຕູ. ສີ່ປະຕູຈະມີສອງປະຕູເຂົ້າ ເຖິງ ແລະອີກສອງປະຕູເມື່ອເຂົ້າໄປຮອບວຽນສຸດທ້າຍ ແລ້ວມັນຈະວຽນກັບອອກ; ຖ້າສອງປະຕູ ກໍຈະມີໜຶ່ງປະຕູເຂົ້າບໍ່ຮອດ. ເວລາອອກກໍຄືກັນ, ຖ້າອອກຜິດທາງ ເມື່ອອອກໄປຮອດຮອບວຽນສຸດທ້າຍ ກໍຈະກັບເຂົ້າມາຄືນຫາເຮືອໄຟ. ຜູ້ເຂົ້າຕ້ອງສ່ຽງໃນການເລືອກປະຕູ. ປະເພນີເຮັດເຮືອ ໄຟວຽນນີ້ ວັດ “ຈັນທະສະໂຣ” ບ້ານໜອງລຳຈັນ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນິຍົມເຮັດມາແຕ່ເປີງບູຮານ ແລະຕົກທອດມາຮອດສູ່ມື້ນີ້.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: Bualy Paphaphanh
ພາບປະກອບ: ຄຳສຽນ ອິນທະເດດ