ເອກະສານທີ່ຄົນລາວຕ້ອງມີຖ້າຢາກເດີນທາງໄປປະເທດໄທໃນໄລຍະໂຄວິດ-19

ອີງຕາມການປະກາດຂອງສະຖານທູດໄທປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020 ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການຊົ່ວຄາວໃນການງົດ ຫຼື ລໍຖ້າການເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນໃນຊ່ວງສະຖານະການການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ສຳລັບຄົນລາວ ມີຈຸດປະສົງຢາກເດີນທາງໄປປະເທດໄທໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19ນີ້ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ອີງຕາມການສອບຖາມຂໍ້ມູນຈາກພະນັກງານທີ່ກົມກົງສູນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງໄປປະເທດໄທໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ພົວພັນກັບສະຖານທູດຂອງປະເທດຕົນເອງລວມເຖິງສະຖານທູດໄທດ້ວຍຕົວເອງ. ເນື່ອງຈາກໄຂຂອງແຕ່ລະສະຖານທູດແມ່ນບໍ່ຄືກັນ.

 

ບົດໂດຍ: ພຸດສະດີ