ເຫດຜົນທີ່ຄວນນອນສະແຄງເບື້ອງຊ້າຍ

0
2273

ຄົງຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສະບາຍໃຈ ຖ້າຫາກໄດ້ຮູ້ວ່າທ່ານອນຂອງເຈົ້າສົ່ງຜົນຕໍ່ການຍ່ອຍອາຫານ, ການນອນສະແຄງເຍື້ອງຊ້າຍ ຈະເຮັດໃຫ້ການຍ່ອຍອາຫານຂອງເຈົ້າສະດວກສະບາຍ ແລະມີການວິໄຈຂອງທີມແພດທາງຕາເວັນອອກ ບອກວ່າ ການນອນສະແຄງເບື້ອງຊ້າຍແມ່ນເໝາະສົມ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ ຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານສະດວກຂຶ້ນ

  • ຊ່ວຍໃຫ້ການຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄຫຼເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າບີ ໄຫຼໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ
  • ຊ່ວຍລ້າງສານພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍສູ່ຮ່າງກາຍ
  • ສົ່ງເສີມໃຫ້ມ້າມເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈສົ່ງເລືອດເພື່ອສົ່ງໄປຫາສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
  • ສົ່ງເສີມລະບາຍນໍ້າຢາງເຫຼືອງ

ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!