ເວເນຊູເອລາອອກທະນະບັດໃບ 1 ລ້ານໂບລີວາ

ທະນາຄານກາງເວເນຊູເອລາ ເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 5 ມີນາ 2021 ທະນາຄານຈະອອກທະນະບັດມູນຄ່າໃບລະ 1 ລ້ານໂບລີວາ ໃນອາທິດໜ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ພາວະເງິນເຟີ້ຂັ້ນຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍປີຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າເງິນໂບລີວາຂອງເວເນຊູເອລາ.

ທັງນີ້, ທະນະບັດໃໝ່ໃບລະລ້ານໂບລີວາດັ່ງກ່າວມີຄ່າພຽງ 4800ກີບ ເທົ່ານັ້ນ ຂະນະທີ່ທະນາຄານກາງເວເນຊູເອລາລະບຸວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ລະຫວ່າງປີຢູ່ທີ່ລະດັບ 2,665% ໃນເດືອນມັງກອນ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.

ເສດຖະກິດຂອງເວເນຊູເອລາເຊິ່ງເປັນປະເທດສະມາຊິກໂອເປກທີ່ເຄີຍຮຸ່ງເຮືອງນັ້ນປະເຊີນກັບບັນຫາຢ່າງໜັງໃນຊ່ວງ 7 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລາຄານໍ້າມັນທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ເຄີຍມີບັນຫາການຂາດດຸນງົບປະມານ ເຊິ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນທະນາຄານກາງໃຫ້ພິມເງິນໂບລິວາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນອກຈາກທະນາບັດໃບລະ 1 ລ້ານໂບລີວາ ທະນາຄານກາງເວເນຊູເອລາຈະອອກທະນາບັດໃບລະ 1 ລ້ານໂບລີວາ, ທະນາຄານກາງຍັງຈະອອກທະນາບັດໃບລະ 2 ແສນ ແລະ 5 ແສນໂບລີວາ ເພື່ອໃຫ້ໝູນວຽນໃນລະບົບຄວບຄູ່ໄປກັບທະນະບັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃບລະ 1 ໝື່ນ, 2 ໝື່ນ ແລະ 5 ໝື່ນໂບລີວາ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ