ເພີ່ມຊ່ອງຈະລາຈອນ, ປັບປຸງທາງຍ່າງ ແລະ ກໍ່ສ້າງວົງວຽນໃໝ່ ເຂດຖະໜົນຄູວຽງ

0
682

ເນື່ອງຈາກສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຂດຖະໜົນຄູວຽງໄດ້ມີການສ້ອມແປງຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ມ້າງວົງວຽນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ, ມີຄວາມຢາກຮູ້ ແລະ ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງໃນຄັ້ງນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງທີມງານລາວໂພສຈິ່ງໄດ້ສະເໜີສອບຖາມຂໍ້ມູນໄປຍັງ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຕອບຂໍ້ສົງໃສດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຮົາສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

  • ໂຄງການກໍ່ສ້າງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ປັບປຸງເປີດກວ້າງຂະຫຍາຍມຸມລ້ຽວ ເພີ່ມຊ່ອງຈະລາຈອນ ແລະ ປັບປຸງທາງຍ່າງ ຄືນໃໝ່ ເພື່ອແກ້ໄຂການຈະລາຈອນແອອັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຕາມຈຸດທາງແຍກ.
  • ຈຸດສາມແຍກ ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນເຕີ້: ຂະຫຍາຍ 2 ຈຸດຄື: ຂະຫຍາຍ 2 ຈຸດຄື: ຂະຫຍາຍເປີດມູມລ້ຽວຂວາທີ່ມາແຕ່ຖະຫນົນດົງປາຍນາລ້ຽວຂວາຂື້ນສູ່ຖະຫນົນຄູວຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍເພີ່ມຊ່ອງຈະລາຈອນເບື້ອງກົມພາລາ ປກສ.
  • ຈຸດວົງວຽນ 5 ເມສາ: ຂະຫຍາຍ 2 ຈຸດຄື: ຂະຫຍາຍເປີດມູມລ້ຽວຂວາເບື້ອງໂຮງຫມໍ 109 ປກສ ເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ຖະຫນົນທາດຂາວ ແລະ ຂະຫຍາຍເພີ່ມຊ່ອງຈະລາຈອນເບື້ອງຮ່ອງນ້ໍາຖະຫນົນຄູວຽງ.

  • ຈຸດປະສົງ ແລະ ທີ່ມາຂອງໂຄງການ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຮ່ມເຮັດວຽກນໍາຊ່ຽວຊານ JICA, ຊຶ່ງຫນ້າວຽກເປີດກວ້າງຂະຫຍາຍຈຸດທາງແຍກກໍ່ແມ່ນເປັນໂຄງການທົດລອງທີ່ນອນໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ເພື່ອແກ້ໄຂການສັນຈອນແອອັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ລົດ ໃຊ້ຖະໜົນເຂົ້າ ລະບຽບມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງຖະຫນົນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະຫນົນເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
  • ສຳລັບໂຄງການນີ້ ແມ່ນປັບປຸງແຕ່ຈຸດສາມແຍກ ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນເຕີ ຫາ ວົງວຽນ 5 ເມສາ.
  • ພາກສ່ວນວົງວຽນທີ່ມ້າງອອກ ແມ່ນຈະໄດ້ປັບປຸງກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ໂດຍອອກແບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບທັດສະນີຍະພາບຂອງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ, ຂະຫນາດລັດສະຫມີຈະໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າຈາກ ລັດສະຫມີເກົ່າ 3 ແມັດ ເພີ່ມເປັນ ຂະຫນາດ 6,5 ແມັດ, ເປັນລັກສະນະດອນວົງວຽນ ທີ່ຕົບແຕ່ງທາສີ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໝາຍສະທ້ອນແສງໃສ່ໃນວົງວຽນ.

ສຸດທ້າຍນີ້, ທາງທີມງານລາວໂພສຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນອົດທົນນຳກັນໃນຊ່ວງສ້ອມແປງຄັ້ງນີ້.