ເຜີຍຄວາມລັບຄາໃຈ “ ກິນນໍ້າອະສຸຈິ ” ໄດ້ ຫຼືບໍ່? ແລ້ວຜິວພັັນຈະງາມຂຶ້ນແທ້ບໍ?

0
11298

ນີ້ເປັນອີກໜຶ່ງຄວາມລັບຄາໃຈຂອງສາວໆ ສໍາລັບຄົນທີ່ມີຄູ່ຮັກ ແລະມີເພດສໍາພັນກັບແຟນ ເຊື່ອວ່າຕ້ອງເຄີຍພົບເຫດການຊູຊີຈາກຝ່າຍຊາຍໃຫ້ກິນນໍ້າຮັກ ຫຼືນໍ້າອະສຸຈິ ແນ່ນອນເມື່ອໄດ້ຮັບການຊູຊີ ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຍິງຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ຊິຍອມກິນ ຫຼືຂໍປະຕິເສດ ຊຶ່ງຕ້ອງມີຫຼາຍຄູ່ທີ່ພົບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລ້ວເກີດຄວາມກັງວົນວ່າ ຫາກກິນໄປແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ມີລູກ, ຈະຕິດເຊື້ອ ຫຼືບໍ່?.

ສ່ວນຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆກ່ຽວກັບການກິນນໍ້າອະສຸຈິ

  1. ນໍ້າອະສຸຈິສາມາດກິນໄດ້ ຫຼືບໍ່?

ຖ້າເປັນສາມີ ຄູ່ຮັກຄົນດຽວ, ບໍ່ປ່ຽນຄູ່ນອນ ແລະຜ່ານການກວດສຸຂະພາບມາແລ້ວວ່າຝ່າຍຊາຍບໍ່ມີໂລກຕິດຕໍ່ຮ້າຍແຮງ ລ້ວນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສະໝັກໃຈ ແຕ່ເຊື້ອພະຍາດສາມາດປົນເປື້ອນກັບນໍ້າອະສຸຈິໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກປ່ຽນຄູ່ນອນຕະຫຼອດ ບໍ່ຄວນກິນ.

  1. ກິນນໍ້າອະສຸຈິແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ມີລູກບໍ?

ການກິນນໍ້າອະສຸຈິ ບໍ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ມີລູກໄດ້ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີລູກ 0% ເພາະຄືອາຫານເມື່ອກິນເຂົ້າໄປຈະຜ່ານຂະບວນການຍ່ອຍຕ່າງໆ ແລະດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ເຊວ ບໍ່ໄດ້ຜ່ານໄປປະສົມກັບໄຂ່ແຕ່ຢ່າງໃດ ຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີລູກ.

  1. ກິນນໍ້າອະສຸຈິເຮັດໃຫ້ຜິວງາມແທ້ບໍ?

ເຖິງນໍ້າອະສຸຈິຈະມີສ່ວນປະກອບຂອງແຮ່ທາດຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ ການກິນແຕ່ລະຄັ້ງກໍບໍ່ເກີນ 3-4 ຊີຊີ ຕາມຫຼັກຄວາມເປັນຈິງທີ່ຝ່າຍຊາຍຈະສາມາດຫຼັ່ງອອກມາໄດ້ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງໃນເລື່ອງ

ຂອງຜິວພັນ ການເບິ່ງແຍງຜິວໜ້າ ຜິວກາຍໃຫ້ສະອາດ ນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍຕ່າງຫາກທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວງາມ ແຕ່ການມີເຊັກກໍເຮັດໃຫ້ຜິວງາມໄດ້ຖ້າຫາກມີຄວາມສຸກກັບມັນ.

  1. ການກິນນໍ້າອະສຸຈິເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຊາຍມີຄວາມສຸກແມ່ນແທ້ບໍ?

ຂໍ້ນີ້ແລ້ວແຕ່ຄູ່ຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ຜົນກາຍສໍາລວດພົບວ່າ ຜູ້ຊາຍມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອຄູ່ນອນກິນນໍ້າຮັກຂອງຕົນ.

ນີ້ຄົງເປັນຄໍາຕອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຫຼາຍໆຄົນ ແຕ່ສ່ວນການກິນນໍ້າຮັກ ແນະນໍາຢາກໃຫ້ຄູ່ຮັກຕ້ອງທໍາຄວາມສະໝັກໃຈ ຈະໄດ້ບໍ່ເປັນບັນຫາຕໍ່ຄວາມສໍາພັນຂອງທັງສອງ ແລະອີກຝ່າຍຕ້ອງບໍ່ປ່ຽນຄູ່ຕະຫຼອດຈະໄດ້ບໍ່ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ.