ເປັນຫຍັງເວລາມີເພດສຳພັນເມື່ອ “ຫຼັ່ງນອກ” ແລ້ວຍັງຖືພາໄດ້?

ໃນຄໍລຳຄວາມຮັກ ກັບ ເຊັກສ໌ ມື້ນີ້ເຮົາທຳຄວາມຮູ້ຈັກອີກໜຶ່ງເລື່ອງໃນການມີເພດສຳພັນ ຄູ່ຮັກຫຼາຍຄູ່ມັກເລືອກໃຊ້ວິທີ “ຫຼັ່ງນອກ” ເປັນວິທີຄຸມກຳເນີດເພາະຄິດວ່ານີ້ມັນເປັນວິທີທີ່ງ່າຍ ແລະ ບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຝ່າຍຍິງເທົ່າກັບການກິນຢາຄຸມ ແຕ່ຕ້ອງບອກກ່ອນວ່າ ການຫຼັ່ງນ້ຳອະສຸຈິທາງນອກນັ້ນມັນບໍ່ມີປະສິດພາບໃນການຄຸມກຳເນີດໄດ້ 100%, ມີຫຼາຍຄູ່ອາດເຄີຍສົງໃສວ່າເຫດໃດໃນການມີເພດສຳພັນຫຼັງສຳເລັດຝ່າຍຊາຍ ມີການຫຼັ່ງນ້ຳອະສຸຈິອອກນອກຊ່ອງຄອດຕະຫຼອດ ແຕ່ຝ່າຍຍິງກໍ່ຍັງຖືພາ ດ້ວຍຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ ວັັນນີ້ແອັດມິນເລີຍຄຳຕອບເລື່ອງນີ້ມາຝາກ.

ຂໍ້ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບການຫຼັ່ງນອກ ຫຼື ແຕກນອກ 

  • ການຫຼັ່ງນອກເປັນວິທີການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ມີປະສິດທິພາບນ້ອຍຫຼາຍ ມີໂອກາດລົ້ມເຫຼວເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຍິງຖືພາໄດ້ສູງ.
  • ໃນເວລາທີ່ມີເພດສຳພັນ ໃນນ້ຳຫຼໍ່ລື້ນຂອງຝ່າຍຊາຍນັ້ນຈະມີເຊື້ອອະສຸຈິປະປົນມານຳຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍເທົ່າຕອນທີ່ເຖິງຈຸດສຸດຍອດນັ້ນເອງ ເພາະສະນັ້ນຈິ່ງເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຕົວອະສຸຈິເຫຼົ່ານັ້ນຈະເດີນທາງໄປປະຕິສົນທິກັບໄຂ່ໃນລະຫວ່າງເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມເພດ
  • ໃນກໍລະນີມີ່ຫຼັ່ງນອກບໍ່ໄກຈາກຊ່ອງຄອດປານໃດ ເຊື້ອອະສຸຈິກໍ່ຍັງສາມາດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດຂອງຝ່າຍຍິງໄດ້ ແລະ ເຮັດການປະຕິສົນທິກັບໄຂ່ໄດ້ດີຢູ່ ເນື່ອງຈາກທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍ່ມີນ້ຳຫຼໍ່ລື່ນທີ່ເປັນຕົວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອະສຸຈິສາມາດເດີນທາງເຂົ້າຊ່ອງຄອດສະດວກຂຶ້ນ.
  • ການມີເພດສຳພັນຕໍ່ຄັ້ງທີ 2,3,4 ແລະ ຫຼາຍໆເທື່ອ ໃນເວລາຕິດຕໍ່ກັນກໍ່ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງສູງຂຶ້ນໄປອີກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະລ້າງເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງດີແລ້ວກໍ່ຕາມ ເພາະປາຍອະໄວຍະວະເພດຊາຍຍັງມີເຊື້ອອະສຸຈິຫຼົງເຫຼືອອີກ ແຕ່ທີ່ແນ່ນອນ ຄືໃນທໍ່ປັດສະວະເພາະຊາຍຍັງມີນ້ຳເຊື້ອຄ້າງຢູ່ຈາກຮອບທີ່ຜ່ານມາຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງມັນອາດອອກມາໃນລະຫວ່າງມີເພດສຳພັນຮອບຖັດໄປ

ນີ້ຖືວ່າເປັນຄຳຕອບທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບບັນຫາຫຼັ່ງນອກແລ້ວຍັງຖືພາ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຄູ່ຮັກຄົນໃດຍັງບໍ່ພ້ອມໃນການມີລູກ ວິທີປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການ ໃສ່ຖົງຢາງອານາໄມ, ໃສ່ຫ່ວງ, ກິນຢາ ຫຼື ຊັກຢາຄຸມກຳເນີດ.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: medthai.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.