ເປັນຫຍັງຜູ້ຍິງຫຼັງຈາກແຕ່ງງານ ຈຶ່ງມີເຊັກສ໌ໜ້ອຍລົງ? ມື້ນີ້ເຮົາມາໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈນຳກັນ

0
5547
Couple in bed with the woman looking anxious

ຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ ຫຼັງຈາກແຕ່ງງານແລ້ວ ຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍ ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຫຼຸດລົງ ເພາະເຫດໃດນັ້ນ ມື້ນີ້ເຮົາມາໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈນຳກັນ

  1. ຂາດຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ: ກ່ອນແຕ່ງງານແມ່ນຫຍັງກໍຕື່ນເຕັ້ນໝົດ, ເລື່ອງເຊັກສ໌ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ ແຕ່ຫຼັງຈາກແຕ່ງງານແລ້ວ ເມື່ອຢູ່ນຳກັນດົນໆ ຕ່າງຄົນຕ່າງຮູ້ໃນກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຕື່ນເຕັ້ນ ແລະບໍ່ຢາກມີເຊັກສ໌
  2. ມີເລື່ອງຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ຄິດ: ຊີວິດຫຼັງຈາກແຕ່ງງານ ມັກມີເລື່ອງໃຫ້ຄິດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກ, ການລ້ຽງລູກ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຫຼຸດຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງເຊັກສ໌ໜ້ອຍລົງ, ບາງຄັ້ງຄວາມເຄັ່ງຄຽດກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮໂມນແຫ່ງຄວາມສຸກຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະເກີດຄວາມຕ້ອງການໜ້ອຍລົງ
  3. ຜູ້ຊາຍເສື່ອມສະພາບທາງເພດ: ບາງຄັ້ງການທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ມີເຊັກສ໌ນຳ ກໍຂຶ້ນກັບຜູ້ຊາຍ ເພາະບາງຄັ້ງຜູ້ຊາຍອາດເສື່ອມສະພາບທາງເພດເຊັ່ນ: ນົກເຂົາບໍ່ຂັນ, ຫຼັ່ງໄວ, ມີລີລາທີ່ຈືດຊືດ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງເບື່ອ ແລະບໍ່ຢາກມີເຊັກສ໌ນຳ
  4. ມີລູກແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງ: ຫຼັງຈາກມີລູກ ໂຮໂມນເພດອາດແປປວນ ແລະເກີດຈາກການເກີດລູກເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງ ບໍ່ຄ່ອຍມີອາລົມ ແລະບໍ່ຢາກມີເຊັກສ໌ນຳ, ລວມຮອດຮູບຮ່າງທີ່ປ່ຽນໄປຫຼັງຈາກເກີດລູກ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຮູ້ສຶກອາຍຕົນເອງ ແລະບໍ່ຢາກມີເຊັກໄດ້

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈຊີວິດແລະຄວາມຮັກ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips