ເປັນຫຍັງຕ້ອງທັກທາຍກັນດ້ວຍ ການຈັບມື?

ການທັກທາຍດ້ວຍການຈັບມື ກຳລັງເປັນທີ່ກ່າວເຖິງໃນວົງການສື່ອອນລາຍ ຂອງປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄໍລ່ຳບັນເທີງ-ດາລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ລາວໂພສຈຶ່ງຢາກນຳສະເໜີບົດຄວາມກ່ຽວກັບ ການທັກທາຍດ້ວຍການຈັບມືດັ່ງກ່າວ.

ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ປະຊາຊົນລາວ ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບປະເພນີການທັກທາຍດ້ວຍການ ຍໍມືນົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງຜູ້ໃຫຍ່ກັບເດັກນ້ອຍ ຫຼືຜູ້ຊາຍກັບແມ່ຍິງ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນການທັກທາຍກັບແຂກສາກົນນັ້ນ ກໍມັກຈະທັກທາຍດ້ວຍການຈັບມື ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຊາຍກັບຜູ້ຊາຍ ແລະຖ້າເປັນຍິງກັບຊາຍກໍມັກຈະນົບກ່ອນ ແລ້ວຕາມດ້ວຍການຈັບມື.

ເຖິງແມ່ນວ່າແຕ່ລະຊາດອາດຈະມີວັດທະນະທຳການທັກທາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ການຈັບມືເປັນການທັກທາຍກັນເປັນພາສາສາກົນທີ່ທຸກຊາດໃນໂລກນີ້ສາມາດໃຊ້ການທັກທາຍນີ້ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຖືວ່າເປັນເລື່ອງຜິດພາດແຕ່ປະການໃດ ແລະການທັກທາຍດ້ວຍການຈັບມືຍັງໝາຍເຖິງຄວາມເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານສິດທິແລະກຽດສັກສີຂອງມວນມະນຸດ ແລະຂອງເພດກົງກັນຂ້າມ ດັ່ງນັ້ນ, ການທັກທາຍດ້ວຍການສຳຜັດມືຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະເປັນທາງການທີ່ສຸດຂອງໂລກ.

ຄຳວ່າ: ຈັບມື ຫຼືເປັນພາສາອັງກິດວ່າ shake hands ຖ້າແປຕາມໂຕ ຈະໝາຍເຖິງ ສັ່ນມື ຫຼືການຈັບມືແລ້ວສັ່ນ ເພື່ອສື່ເຖິງອາລົມວ່າ: ເປັນຈັ່ງໃດສະບາຍດີຢູ່ບໍ? ເຮົາຈະມັກເຫັນການຈັບມືເພິ່ນຈະຈັບແລ້ວສັ່ນເລັກໜ້ອຍ.

ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!