ເຕືອນໄພ ຖືກງ່ຽງປາປັກມື ສຸດທ້າຍບາດຕິດເຊື້ອຈົນຕ້ອງໄດ້ຕັດແຂນ

0
475

ເຕືອນໄພ ຜູ້ປ່ວຍຖືກງ່ຽງປາປັກມື ຕໍ່ມາໄດ້ໃຊ້ໄຟລົນແລ້ວເຂ່ຍອອກ ພົບເລືອດໄຫຼເປັນສີດຳ ສຸດທ້າຍບາດຕິດເຊື້ອຈົນໄດ້ຕັດແຂນ.

ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2023 ໄດ້ມີທ່ານໝໍຈາກປະເທດໄທ ໂພສເຕືອນ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຜູ້ປ່ວຍຖືກງ່ຽງປາປັກ ສຸດທ້າຍຕ້ອງຕັດແຂນ.

ໂດຍຜູ້ປ່ວຍໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ຕົນກຳລັງສັບເກັດປາອອກ ສັບຄີ ປາດທ້ອງປາ ໃນລະຫວ່າງນັ້ນກໍມີງ່ຽງປາມາປັກມື ປັກເຂົ້າໄປນິ້ວດຽວບໍ່ເລິກຫຼາຍ ແຕ່ໃນເວລານັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ລ້າງບາດແຕ່ຢ່າງໃດ ແລ້ວກໍໄດ້ຄົວປາໃຫ້ແລ້ວ ຫຼັງຈາກຄົວປາແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ລ້າງບາດທຳມະດາ ບໍ່ໄດ້ໄປຫາໝໍ ຕໍ່ມາເລີ່ມມີອາການເຈັບບາດແຜ ຜ່ານໄປ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ກໍມີອາການໜາວສັ່ນຈົນຕ້ອງໄດ້ຫົ່ມຜ່າຫົ່ມ 2-3 ຜືນ ແລະ ຄ່ຳຄືນນັ້ນກໍນອນໜາວໝົດຄືນ ກະວ່າຈະໄປໂຮງໝໍໃນຕອນເຊົ້າ.

ແລ້ວກໍເອົາເຂັມຍິບຜ້າມາລົນໄຟ ແລ້ວເຂ່ຍງ່ຽງປາອອກ ມີເລືຶອດສີດຳອອກມາ ຈຶ່ງບີບເລືອດອອກຈົນເປັນສີແດງ ຈົນບາດບວມ ແລະ ເຈັບຫຼາຍ ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ບາດຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງ ຈົນໄດ້ຕັດແຂນເບື້ອງທີ່ງ່ຽງປາປັກອອກ.

ຕໍ່ມາທ່ານໝໍ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຕື່ມວ່າ ການຕິດເຊື້ອໃນລັກສະນະນີ້ເອີ້ນວ່າ “ໂຣກແບັກທີເຣຍກິນຊີ້ນຄົນ ຫຼື ໂຣກຊີ້ນເນົ່າ” ເປັນພາວະທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍຮຸນແຮງໃນຊັ້ນຜິວໜັງ ແລ້ວກະຈາຍໄປຊັ້ນໄຂມັນ ລາມໄປເຖິງກ້າມຊີ້ນ ລະບົບປະສາດ ເສັ້ນເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງຕາຍ ແລ້ວເຊື້ອອາດຂະຫຍາຍໄປອະໄວຍະວະອື່ນ ລວມທັງເຂົ້າກະແສເລືອດ ຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.

ສາເຫດທີ່ແບັກທີເຣຍຈະເຂົ້າໄປກັດກິນຊີ້ນເຮົາໄດ້ກໍມາຈາກ ການມີບາດງ່ຽງປາປັກ ຢຽບເປືອກຫອຍ ເສດແກ້ວບາດ ເສດໄມ້ປັກ ໂຕແລນກັດ ແມງຕອດ ບາດໄຟໄໝ້ ລວມໄປເຖິງການໃຊ້ເຂັມສັກຢາໂດຍບໍ່ຜ່ານການຂ້າເຊື້ອກ່ອນ ຫຼື ມີບາດທີ່ຜ່າຕັດມາ ຖ້າມີແບັກທີເຣຍເຂົ້າໄປແລ້ວຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ ຊີ້ນກໍນະເນົ່າລຸກລາມ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້.

ໂຣກນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝໍໄດ້ຜ່າຕັດເອົາຊີ້ນເນົ່າອອກບໍ່ໃຫ້ມັນລາມໄປຫາສ່ວນອື່ນ ແຕ່ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດເອົາທັນແລ້ວ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດ ແຂນ ນິ້ວ ຫຼື ມື ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຮົາເສຍຊີວິດ.

ທີ່ມາ dr.nuiz