ເຕັກໂນໂລຊີມາແຮງ ການສຶກສາຕ້ອງປ່ຽນໃຫ້ທັນໂລກ

0
535

ການສຶກສາຈາກອະດິດ ເຖິງປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເຂົ້າກັບຍຸກສະໄໝຂອງການສຶກສາເທົ່າທີ່ຄວນ ຍັງເປັນການບັງຄັບໃຫ້ມີການຮຽນຫຼາຍວິຊາ ແລະ ມີການແບ່ງແຍກນັກສຶກສາເຊັ່ນ: ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນໄດ້ດີ ແລະ ຮຽນບໍ່ໄດ້ດີ (ເກັ່ງ ແລະ ບໍ່ເກັ່ງ) ແນວຄິດດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກຄວາມບໍ່ລື້ງເຄີຍຂອງບຸກຄົນ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເສຍໂອກາດໃນການສຶກສາຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຈົນມີຜົນກະທົບເຖິງເສັ້ນທາງເດີນອາຊີບຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ແລ້ວແມ່ນຫຍັງທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງການສຶກສາແບບນີ້ໄດ້? ແລະ ໃນອະນາຄົດຄົນຈະບໍ່ຢາກຮຽນແບບປັດຈຸບັນ ຈະຫັນມາສຶກສາກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພາະມັນສາມາດໃຫ້ຄົນເຮົາເລືອກສາຍຮຽນໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

Salman Khan ກ່າວວ່າ: ແຕ່ນີ້ໄປເຕັກໂນໂລຊີ ຈະມີບົດບາດໃນການປ່ຽນແປງຮູບແບບ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາໃນອະນາຄົດ Personalize ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຄາດຄະເນວ່າ: “ການສຶກສາໃນອະນາຄົດມີແນວໂນ້ມໃຫ້ຜູ້ຮຽນເປັນຕົວຫຼັກ” ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນທີ່ຍັງຍຶດຖືຮູບແບບໃນ200 ປີກ່ອນ ທີ່ສະຖາບັນເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ຮຽນຫຼາຍວິຊາ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນບໍ່ສາມາດພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດສະເພາະຕົວໄດ້ ເພາະຕ້ອງໄປເສຍເວລາຮຽນກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ຖະນັດ.

ປັດຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຊີມີແຜນການສຶກສາໃນຫຼາຍທາງເລືອກກັບຄົນທີ່ຢາກຮຽນຢາກຮູ້ ເຊັ່ນວ່າ: ບໍລິສັດ Google ໄດ້ສ້າງຫຼັກສູດ IT Support Professional Certificate ເປັນຫຼັກສູດຮຽນອອນລາຍ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 8-12 ເດືອນ ແລະ ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະອາເມລິກາ ສາມາດສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ອອກໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ເປັນຂອງບໍລິສັດຕົນ ທີ່ຫຼາຍບໍລິສັດຍອມຮັບວ່າ: “ສາມາດສະໝັກວຽກໄດ້”.

Khan ບອກວ່າ: “ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຈະອອກໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນ” ມັນອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຊ້ແທນໃບປະລິນຍາຈາກສະຖາບັນການສຶກ ເນື່ອງຈາກການສຶກສາທີ່ເນັ້ນແຕ່ໃບປະກາດປະລິນຍາຕີມີຫຼາຍ, ຮຽນແລ້ວຮຽນອີກ ນັ້ນຈະບໍ່ມີຜົນດີໃນຍຸກປັດຈຸບັນເລີຍ ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ບໍລິສັດເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກວຽກທົດສອບຜົນງານຂອງຕົນໃຫ້ບໍລິສັດເຫັນກ່ອນຈະພິຈາລະນາເຂົ້າເຮັດວຽກ ເພາະວຸດທິການສຶກສາແບບດັ່ງເດີມບໍ່ຕອບໂຈດຂອງນາຍຈ້າງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ (ໃບປະລິນຍາ ເປັນພຽງເອກະສານປະກອບສະໝັກວຽກເທົ່ານັ້ນ).

ໃນອີກ 10 ປີຂ້າງໜ້າບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການນັບຖືລະດັບສາກົນ ເຊັ່ນ: Google, Microsoft ເປັນຕົ້ນ ຈະກາຍເປັນສະຖາບັນການສຶກສາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ໃບວຸດທິການສຶກສາ. ບໍລິສດເອກະຊົນເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນດ້ວຍກັນຫຼາຍກວ່າສະຖາບັນການສຶກສາແບບດັ່ງເດີມ ແລະ ໃນອະນາຄົດຄົນຈະມີອິດສະຫຼະໃນການພັດທະນາຄວາມຊ່ຽວຊານ, ພັດທະນາທາງອາຊີບຂອງຕົນເອງ. ດັ່ງນັັ້ນ, ຮູບແບບການສຶກສາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນ 4 ປີບາດດຽວ ແລ້ວຈຶ່ງໄປຊອກວຽກເຮັດພາຍຫຼັງ ແຕ່ຈະສາມາດ Personalize ການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກຄວບຄູ່ກັນໄປເຊັ່ນ: ຮຽນວິຊາສະເພາະທີ່ມັກສຸດ ແລະ ຖະນັດ ຜ່ານຫຼັກສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ 12 ເດືອນ ໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ໄປສະໝັກວຽກເກັບປະສົບການ ແລະ ທະຍອຍຮຽນວິຊາໃນລະດັບຕໍ່ໆໄປ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນວຸດທິ, ປະສົບການ ແລະ ປະຫວັດຜົນງານ ຫຼື ເອີ້ນລວມກັນວ່າ: Career path ຂອງບຸກຄົນເຕີບໂຕຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາຍິ່ງຂຶ້ນ.

Salman Khan ເປັນນັກສຶກສາອັດສະລິຍະ ເປັນຜູ້ທີ່ນໍາເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທິດສະດີ ທີ່ມີສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ນໍາມາສອນຕໍ່ແບບເລັ່ງລັດໃນເວັບໄຊສ໌ຊື່ Khan Academy ໂດຍທີ່ບໍ່ມີລາຍຮັບ ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງທີ່ລາວເຮັດໄດ້ດີຄົນສົນໃຈຈໍານວນຫຼາຍ ຈົນລາວບໍ່ສາມາດວາງມືໄດ້ ໂຊກດີທີ່ມີຜູ້ຄົນຕິດຕາມລາວຈຶ່ງບໍລິຈາກເງິນເພື່ອໃຫ້ການສອນຂອງລາວສາມາດດໍາເນີນການຕໍ່ໄດ້.

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມທໍາອິດຄື: Bill Gates ແຫ່ງ Microsoft ບໍລິຈາກເງິນປະມານ 50 ລ້ານບາດ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາ 7 ປີຜ່ານມາ Bill Gates ສະໜັບສະໜູນເງິນໃຫ້ລາວມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານບາດ ນອກຈາກນັ້ນ, Google ກໍຍັງເຂົ້າຮ່ວມສະໜັບສະໜູນເງິນ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ລະບົບ Google Cloud ໃນການໂຫຼດເວັບໄຊສ໌ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ. ປັດຈຸບັນ, Salman Khan ເຕີບໂຕກາຍເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຈາການສຶກສາສະໄໝໃໝ່ເຕັມຕົວ ແລະ ເປີດໂຮງຮຽນ  Off-line ເປັນຂອງລາວເອງຊື່ Khan Lab School.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ຮູບພາບຈາກ: http://edtechreview.in

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.